Shri Ganesha: Siddhi kaantha namostu Te!

lord_ganesha_pic

Shri Ganesha! Namostu Te!

||ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ||

ಸಿದ್ಧಿಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ಬುದ್ಧಿಪ್ರೀತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||
ಶುದ್ಧಶಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ರುದ್ರಜಾತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||ಪ||

ಗಜವದನ ಹೇರಂಭ ಗಣಪತಿ | ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪುತ್ರನೆ |
ನಿಜಮತಿಯ ಎನಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು | ಭಜಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ||
ಅಜಸುರಾದಿಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನೆ | ಸುಜನರಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನೆ |
ಭಜನಲೋಲನೆ ಭವ್ಯತೇಜನೆ | ಕುಜನ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನೆ ||೧||

ಮೂರು ಲೋಕವ ಚರಿಸಿ ವಿಘ್ನವ | ದೂರ ಮಾಡುತ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಸೇರಿದೆನು ಚರಣಾರವಿಂದವ | ತೋರೆನಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ||
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ | ತೀರ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗು ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆ | ಧೀರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪನೆ ||೨||

ಅಂತವಿಲ್ಲದನಂತ ಮಹಿಮನೆ | ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ನಿನ್ನನು |
ಭ್ರಾಂತಳಾದೆನು ಸುಖದ ಆಸೆಗೆ | ಶಾಂತತೆಯ ನಾ ಕಾಣೆನು ||
ಅಂತರಂಗವ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೊ | ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನೆ ಬೇಡ್ವೆನು |
ದಂತಿವದನನೆ ದಯದಿ ಮನಸಿನ | ಚಂಚಲವ ಬಿಡಿಸೆಂಬೆನು ||೩||

Keyboard: Sudha  Prasanna    Voice:  Smt. Girija, Mundigesara

Download:         Download PDF file         Download MP3 audio file

Keri Karediddu:Karedale Kousale Keriyanu….

|| ಕೇರಿ ಕರೆದಿದ್ದು ||

ಕರೆದಳೆ ಕೌಸಲೆ ಕೇರಿಯನು | ತನ್ನ ತರಳನ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕೆಂದು ||ಪ||

ಸೂರ್ಯೋದಯದಿ ಎದ್ದು ಸಾರಣೆಯನೆ ಮಾಡಿ | ಮಾರವೈರಿಯ ಸುತನನು ನೆನೆದು |
ಭೂರಿ ಸಂಭ್ರಮದೊಳು ನಾರಿಯರೊಡಗೂಡಿ | ಶ್ರೀ ರಮಣನ ಚರಣಕೆ ಎರಗಿ ||೧||

ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆಯನು ಉಟ್ಟು ತನ್ನೆಯ | ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವಳ ಸಂಗಡ ಕರೆದು |
ಸೄಷ್ಟಿಕರ್ತನ ತಾಯಿ ತಾ ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಿ | ಅರ್ತಿಯಿಂದಲೆ ಅತಿ ಹರುಷದಲಿ ||೨||

ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರೊಳಗೆಲ್ಲ | ಅನುಮತಿಯನು ಪಡೆಯುತ ಮುದದಿ |
ತನಯನಿಗಾರತಿ ಅಕ್ಷತೆಗಳ ಮಾಡಿ | ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಹೊರಟಳೆ ಬೇಗ ||೩||

ಕರದೊಳು ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲ ಪಿಡಿಯುತ | ಸರಸಿಜನೇತ್ರೆಯು ಹರುಷದಲಿ |
ಕಿರಿಯವಳಾದ ಕೈಕಯಿಯನು ಒಡಗೊಂಡು | ಅರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚುತಲಿ ||೪||

ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರೊಳಿಂತು  ಪೇಳ್ದಳು | ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು ಕರೆದು ತನ್ನಿ |
ಮಕ್ಕಳೆ ನೀವ್ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರ ಕೂಡಿ | ಸಡಗರದಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Dampati Harasiddu: Atihitadindali Satipati….

|| ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಹರಸಿದ್ದು ||

ಅತಿಹಿತದಿಂದಲಿ | ಅತಿಹಿತದಿಂದಲಿ | ಸತಿ ಪತಿ ಬಾಳಿರಿ | ಸತತ ಸುಖವ ಪೊಂದಿ  ||ಪ|| ಕ್ಷಿತಿಯೊಳುತ್ತುಮರೆನಿಸಿ | ಸತತವು ಜನಹಿತವನು ಬಯಸಿ ||ಅ.ಪ||

ನಿತ್ಯವು ಗೃಹದಾ ಕೃತ್ಯವ ನಡೆಸಿ | ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರದಿ ಮನವಿರಿಸಿ |
ನಿತ್ಯವೂ ಭೋಜನ ಅತಿಥಿಗೆ ಉಣಿಸಿ | ಮಿಥ್ಯಾ ಮೋಹ ಢಾಂಬಿಕವನು ತ್ಯಜಿಸಿ ||೧||

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ತ್ಯಜಿಸಿ | ಕಾಮನಯ್ಯನ ಕಥೆ ನೇಮದಿ ಜಪಿಸಿ |
ಪ್ರೇಮದಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ | ಸೋಮಮೌಳಿಯ ದಯದಿ ||೨||

ಅನ್ಯರ ಗುಣದೋಷಗಳ ಎಣಿಸದೆ | ಅನ್ಯಾಯದಿ ಪರ ದೃವ್ಯಗಳಿಸದೆ |
ಅನ್ನ ದಾನವ ಗೈಯುತ ಗೃಹದೊಳಗೆ | ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ದಯದಿ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Ganapati Pooje: Mangalaakshate Tanni…..

|| ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ||

ಮಂಗಲಾಕ್ಷತೆ ತನ್ನಿ | ಗಿಂಡಿಯಲುದಕವ ತನ್ನಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯ ತೆಗ ತನ್ನಿ |
ತೆಗತನ್ನಿರೆನುತಾಲೆ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಗುತಾ ನುಡಿದಾರೆ ||ಪ||

ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ ತನ್ನಿ | ಹೂಜಿಯಲುದುಕವ ತನ್ನಿ | ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣ ತೆಗ ತನ್ನಿ |
ತೆಗತನ್ನಿರೆನುತಾಲೆ | ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||ಅ.ಪ||

ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮೇಲೆ | ಇದ್ದವೆ ಮೂರಕ್ಷರ | ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತ |
ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ | ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೧||

ಹೆಸರಿನ ಬೇಳೆಯ ಮೇಲೆ | ಎಸೆದವೆ ಮೂರಕ್ಷರ | ಹರಳಿನುಂಗುರವೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತ |
ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಅಪ್ಪಯ್ಯ | ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೨||

ಪಟ್ಟೆ ಹೊಚ್ಚಡನೊದ್ದು | ಮುತ್ತಿನ ಬಾಶಿಗ ಮುಡಿದು | ಮಿತ್ರೆಯನು ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ |
ಬಲದಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು | ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೩||

ಹಾಲಿನೂಚ್ಚಡ ಹೊದ್ದು| ನೀಲದುಂಗುರವಿಟ್ಟು| ನಾರಿಯನು ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ |
ಬಲದಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು | ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೪||

ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜಿಸಿದ | ಗಣಪತಿಯ ಅರ್ಚಿಸಿದ | ಗಣಪತಿಗೆ ಕಾಯ ಒಡೆಸಿದ |
ಒಡೆಸಿದ ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಗಣಪತಿಗೆ ಕೈಯಾ ಮುಗಿದನೆ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Ganapati Bhajane:Deva Devottamane….

 

ಪ್ರಿಯರೆ,
ಸರ್ವರಿಗೂ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೋಡು ನೋಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಹ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವ
- ಹವ್ಯಕಾವ್ಯ.
—————–

|| ಗಣಪತಿ ಪರ ||

ದೇವ ದೇವೋತ್ತಮನೆ | ದೇವ ಗಣರಾಜಾ |
ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನೀನೆ ||ಪ||

ಆದಿ ಪೂಜಿತ ನೀನೆ | ಆದಿ ವಂದಿತ ನೀನೆ |
ಮೇಧಿನಿ ಒಡೆಯ ನೀನೆಂದು ಮೆರೆವವನೆ |
ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನೆ | ಸಾಧು ಜನ ಪೋಷಕನೆ |
ಆದರದಿ ನಾ ನಿನ್ನ | ಪಾದಾಂಬುಜವ ಬಿಡೆನು ||೧||

ಗಜಮುಖನೆ ಶೋಭಿಪನೆ | ಉರಗಭೂಷಣ ನೀನೆ |
ಅಜಸುರಾಸುರವಂದ್ಯ ತ್ರಿಜಗ ಪಾಲಕ ನೀನೆ |
ರಜತಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀ | ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸುತನೆ |
ಅಜಕ ಜನಮನ ಪ್ರಿಯನೆ | ಭಜಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು ||೨||

ಜನನ ಮರಣಾಂತಕನೆ | ಜನನಿ ಗೌರೀ ಸುತನೆ |
ಮನುಜ ಜನ್ಮವ ಎನಗೆ ನೀಡಿದವ ನೀನೆ |
ಜನುಮ ಜನುಮಾಂತರದ | ಭವ ರೋಗ ಕಳೆಯಯ್ಯ |
ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ | ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಯ್ಯ ||೩||

ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯರರಸ | ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ನೀನೆ |
ಉದ್ಧರಿಸಿ ಸಕಲರನು ತಿದ್ದಿ ಪೊರೆವವ ನೀನೆ |
ವಿದ್ಯಾಧಿಪತಿ ನೀನೆ | ಮುದ್ದು ಪಾರ್ವತಿ ಸುತನೆ |
ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ | ವರವ ಬೇಡುವೆನಯ್ಯ ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Maganannu Harasiddu:Baala Nee Gunasheela….

|| ಮಗನನ್ನು ಹರಸಿದ್ದು ||

ಬಾಲ ನೀ ಗುಣಶೀಲನಾಗಿಳೆಯೊಳಗೆ ಬಾಳೆಲೊ ಅನುದಿನ || ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಬಾಳೆಲೊ ಅನುದಿನ ||ಪ||
ಕಾಲ ಕಾಲಕೆ ಬಿಡದೆ ಹರುಷದಿ | ಭಜಿಸುತಿರು ಶ್ರೀ ಲೋಲನ ||ಅ.ಪ||

ಪಂಥ ಪಗಡೆ ಜೂಜಿನಾಟಕೆ | ಚಿತ್ತವನು ನೀ ಕೊಡದಿರು |
ಸತ್ಯವಂತರ ಸಂಗದಿಂದಲಿ | ನಿತ್ಯ ಸುಖವನು ಭೋಗಿಸು ||೧||

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಎಂಬ | ರಿಪುಗಳ ಗೆಲಿದ್ವರ |
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪೊರೆವ ಸತತ | ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಸರ್ವದ ||೨||

ಶುಧ್ಧ ಭಾವದಿಂದದ್ವೈತ ಮತ | ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರು |
ಬುದ್ಧಿ ಮಾತುಗಳರಿತು ಜಗದೊಳು | ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರು ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Dampatige Aarati: Eseva Manika Ratna….

|| ದಂಪತಿಗೆ ಆರತಿ ||

ಎಸೆವ ಮಾಣಿಕ ರತ್ನ | ಹಸೆಯ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ | ಶಶಿರವಿ ಪ್ರಭೆಯಂದದಿ |
ಕೇಶವ ಸಿರಿ ಎಸೆದು ಕುಳ್ಳಿರಲಂದದಿ | ಸತಿಯವರು ಮುದದಿ | ಕುಸುರಿ ಕಂಕಣ ಕರದಿ ಹೊಳೆಯುತ |
ನೊಸಲಿಗಕ್ಷತೆಯಿಟ್ಟು ಹರುಷದಿ | ಅಸುರಸಂಹಾರಕಗು ಲಕ್ಷುಮಿಗು |
ಕುಸುಮಗಂಧಿನಿಯವರು ಪೊಗಳುತ | ಕುಶಲದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೧||

ಬಿಂಬಧರೆಯರು ಬಾಲೆಯರು ಬೆಡಗಿನಲಿ | ತುಂಬು ಯೌವನದವರು |
ಕೇಶವ ಸಿರಿ ಕಂಬು ಕಂದರ ಕಾಂತೆಯರು | ಕನಕಾಂಗಿಯವರು |
ಮಂದಹಾಸದಿ ಮೆಲ್ಲಡಿಯವರು | ಇಂದ್ರ ಮಾಣಿಕದ ಹರಿವಾಣದಿ |
ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಸೊಡರ ಬೆಳಕೆ | ಇಂದಿರೇಶ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೂ ಲಕ್ಷುಮಿಗೂ |
ಕುಂದಣದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೨||

ಶ್ವೇತಾಶ್ವರೂಢಗೆ | ಸುಜನರೋದ್ಧಾರಗೆ | ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾಕಾರಗೆ |
ಸದಾನಂದ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಪಗೆ | ಲಕ್ಷ್ಮಿವಲ್ಲಭಗೆ |
ಕರ್ತೃಕೇಶವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಸಗೆ | ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕದ ಹರಿವಾಣದಿ |
ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯೊಳೆಲ್ಲ ಸತಿಯರು | ಎತ್ತಿ ಕರದಲಿ ತಳೆದು ಶೇಷೆಯ |
ಅಕ್ಷಯದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Aarati: Mangala Paadire….

|| ಆರತಿ ||

ಮಂಗಲ ಪಾಡಿರೆ ರಂಗಗೀಗ ||ಪ|| ಅಂಗನೆಯರು ಶೄಂಗಾರದಿ ಬೇಗ ||ಅ.ಪ||

ಗೋಪಿಯ ಕಂದ | ಗೋಕುಲಾನಂದ | ತಾ ಕೊಳಲೂದುತ ನಲಿವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ||೧||

ವಸುದೇವ ಕಂದ | ವಸುಧೆಗಾನಂದ | ಶಶಿಮುಖಿಯರ ಮನೆಯ ಮೊಸರ ಕದ್ದವಗೆ ||೨||

ಉದುಕ ಶಯನ | ಪದುಮ ನಯನ | ಮುದದಿಂದ ಮಾವನ ಕೆಡಹಿ ಬಂದವಗೆ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file