Shri Ganesha: Siddhi kaantha namostu Te!

lord_ganesha_pic

Shri Ganesha! Namostu Te!

||ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ||

ಸಿದ್ಧಿಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ಬುದ್ಧಿಪ್ರೀತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||
ಶುದ್ಧಶಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ರುದ್ರಜಾತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||ಪ||

ಗಜವದನ ಹೇರಂಭ ಗಣಪತಿ | ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪುತ್ರನೆ |
ನಿಜಮತಿಯ ಎನಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು | ಭಜಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ||
ಅಜಸುರಾದಿಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನೆ | ಸುಜನರಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನೆ |
ಭಜನಲೋಲನೆ ಭವ್ಯತೇಜನೆ | ಕುಜನ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನೆ ||೧||

ಮೂರು ಲೋಕವ ಚರಿಸಿ ವಿಘ್ನವ | ದೂರ ಮಾಡುತ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಸೇರಿದೆನು ಚರಣಾರವಿಂದವ | ತೋರೆನಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ||
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ | ತೀರ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗು ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆ | ಧೀರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪನೆ ||೨||

ಅಂತವಿಲ್ಲದನಂತ ಮಹಿಮನೆ | ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ನಿನ್ನನು |
ಭ್ರಾಂತಳಾದೆನು ಸುಖದ ಆಸೆಗೆ | ಶಾಂತತೆಯ ನಾ ಕಾಣೆನು ||
ಅಂತರಂಗವ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೊ | ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನೆ ಬೇಡ್ವೆನು |
ದಂತಿವದನನೆ ದಯದಿ ಮನಸಿನ | ಚಂಚಲವ ಬಿಡಿಸೆಂಬೆನು ||೩||

Keyboard: Sudha  Prasanna    Voice:  Smt. Girija, Mundigesara

Download:         Download PDF file         Download MP3 audio file

Hennoppisiddu: Besaravetake Baasuraangiyare….

|| ಹೆಣ್ಣೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ||

ಬೇಸರವೇತಕೆ | ಬಾಸುರಾಂಗಿಯರೆ |
ತೋಷದಿಂದಲಿ ಇವಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವರು ||ಪ||

ಯೋಚನೆ ಏತಕೆ ನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕೆ |
ತೋಷದಿಂದಿವಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವರು ||೧||

ವಿದ್ಯಾವಂತನು ಪತಿ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು |
ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಿವಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವನು ||೨||

ನೀತಿವಂತಳು ಅತ್ತೆ | ಪ್ರೀತಿಸುವಳು ಮತ್ತೆ |
ಜಾತೆಯಂದದಲತಿ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಗೈದು ||೩||

ಕಾಮಧೇನುವೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂದದಲಿ |
ಸೂಸುತಿರಲಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಗೃಹದಿ ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Vadhu-Vararige Aarati: Maarana Taatage….

|| ವಧೂ ವರರಿಗೆ ಆರತಿ ||

ಮಾರನ ತಾತಗೆ || ಆರತಿ ಬೆಳಗೆ | ನಾರಿ ಶಿರೋಮಣಿಯೆ ||
ನೀರೆ ಬಾರೆ | ನಾರಿಶಿರೋಮಣಿಯೆ ||ಪ||

ಅರ್ತಿಲಿ  ಬೆಟ್ಟವ  ಎತ್ತಿಹನಂತೆ | ಮತ್ತೆ ಕರಡಿಯ ಮಗಳನು ವರಿಸುವನಂತೆ |
ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ | ಸತ್ಯಭಾಮ ಪ್ರಿಯಗೆ || ನೀರೆ||

ಶರಧಿ ಶಯನನಾಗಿ ಇರುತಿಹನಂತೆ | ಶರಧೀಶ ಸುತೆಯನ್ನು ವರಿಸುವನಂತೆ |
ಭರದಿ ಸುರರಿಗೆ ಅಮೃತವ ತಂದೆರೆದಿಹ | ಕರುಣಾನಿಧಿ ಸಿರಿವರಗೆ ||ನೀರೆ||

ಪಂಚ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯನಂತೆ | ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಮನ ಕಾಯ್ದವನಂತೆ |
ಕೊಂಚ ನಿಲ್ಲದೆ ಕೌರವರನು ಕೆಡಹಿದ | ಪಂಚಮುಖನ ಸಖಗೆ ||ನೀರೆ||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Chittu Hoydiddu: Chitta Hoyye Nee….

|| ಚಿಟ್ಟು ಹೊಯ್ದಿದ್ದು ||

ಚಿಟ್ಟ ಹೊಯ್ಯೆ ನೀ ಬಾ ಸೀತೆ | ದಿಟ್ಟ ಸಂಜಾತೆ ||ಪ||

ಉರುರು ಗಣ್ಣಿನ ಬಾಲೆ | ಸುಗುಣೆ ನೀ ಸುಶೀಲೆ |
ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಸುಮ ಜ್ವಾಲೆ | ಮುಗುದೆ ಕೋಮಾಲೆ ||೧||

ಹಸ್ತ ಕಡಗ ಚೂಡ್ಯ | ವಿಸ್ತರಿಸಿಹ ವಾದ್ಯ |
ವಿಸ್ತಾರದಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ | ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನು ನೀಡೆ ||೨||

ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೊಟ್ಟು | ಎಸೆವ ಮೂಗುತಿ ಇಟ್ಟು |
ಕುಸುಮ ನಾಭನ ಕೈಕಟ್ಟು | ಎಸೆವ ಮಣಿ ಇಟ್ಟು ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Vadhu Pravesha:Banda Mandirake Siriya Tanda….

|| ವಧೂಪ್ರವೇಶ ||

ಬಂದ | ಮಂದಿರಕೆ ಸಿರಿಯ ತಂದ | ಮಂದಿರಕೆ ಸಿರಿಯ ತಂದ ||ಪ||
ನಂದ ಕಂದ ಚಂದ | ದಿಂದ ಬಂದು ನಿಂದ |
ಮಂದಹಾಸದ ಮುದ್ದು ಮೊಗದ ನಂದನೆಯ ಸಹಿತ ಬಂದ ||ಅ.ಪ||

ಅತ್ತ ರುಕುಮ ತನ್ನನುಜೆಯ | ಮತ್ತೆ ಶಿಶುಪಾಲಂಗೀವ ವಾರ್ತೆಯ |
ಚಿತ್ತದ್ವಲ್ಲಭ ಬಾ ಎಂದು ಹರಿಯ | ಮತ್ತೆ ಕರೆಸಿದಾ ಸತಿಯ ||೧||

ಅಂಬಿಕಾ ಪೂಜೆಯ ನೆವದಿ | ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಬಂದ ವೇಳ್ಯದಿ |
ಸಂಭ್ರಮವ ನೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಿ | ಬಂಡಿಯೊಳಗೆ ಕೂಡ್ರಿಸಿ ಜವದಿ ||೨||

ಆರು ಅರಿಯದಂತೆ ಸೇರಿ | ಸಾರಸಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮುರಾರಿ |
ನಾರಿ ರತುನ ತಂದು ಈ ಪರಿ | ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Soseya Griha Pravesha:Mutta Saalidutaale….

|| ಸೊಸೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ||

ಮುತ್ತ ಸಾಲಿಡುತಾಲೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷುಮಿ | ಬಂದಳೆ ಬಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ |
ಬಂದಳೆ ಬಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ | ಮುತ್ತು ಉಳ್ಳವರ ಮಗಳು ಬರುತಾಳೆ | ನೋಡಿರ್ವೇಳೆಯನು ||೧||

ಹವಳ ಸಾಲಿಡುತಾಲೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷುಮಿ | ಬಂದಳೆ ಬಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ | ಬಂದಳೆ ||
ಹವಳ ಉಳ್ಳವರ ಮಗಳು ಬರುತಾಳೆ | ನೋಡಿರ್ವೇಳೆಯನು ||೨||

ಮುತ್ತು ಉಳ್ಳವರ್ಮಗಳೆ | ಮುತ್ತ ಸುರ್ಯಲೆ ಒಯ್ಯೆ | ಭಿತ್ತುತ್ತ ಬಾರೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ |
ಬಯಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ | ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕವೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ||೩||

ಹವಳ ಉಳ್ಳವರ್ಮಗಳೆ | ಹವಳ ಸುರ್ಯಲೆ ಒಯ್ಯೆ | ಹರಡುತ್ತ ಬಾರೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ |
ಬಯಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ | ಹವಳ ಮಾಣಿಕವೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ||೪||

ಊರು ತುಂಬಲಿ ನಮ್ಮ | ಕೇರಿ ಕೋರೈಸಲಿ | ಊರಿದ ತೋರಣವೆ ಚಿಗುರಲಿ |
ಚುಗುರಲಿ ನಮ್ಮನೆಯ | ಸೊಸೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ತುಂಬುವಾಗ ||೫||

ಕೇರಿ ತುಂಬಲಿ ನಮ್ಮ | ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯು ತುಂಬಿರಲಿ | ನೆಟ್ಟ ತೋರಣವೆ ಚಿಗುರಲಿ |
ಚಿಗುರಲಿ ನಮ್ಮನೆಯ | ಸೊಸೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ತುಂಬುವಾಗ ||೬||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Hostila Pooje: Gandha Akshate Tanni….

|| ಹೊಸ್ತಿಲ ಪೂಜೆ ||

ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ತನ್ನಿ | ಗಿಂಡಿಯಲುದುಕವ ತನ್ನಿ | ತೆಂಗಿನ ಕಾಯ ತೆಗ ತನ್ನಿ |
ತೆಗ ತನ್ನಿರೆನುತಾಲೆ | ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||ಪ||

ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ ತನ್ನಿ | ಹೂಜಿಯಲುದುಕವ ತನ್ನಿ | ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣ ತೆಗ ತನ್ನಿ |
ತೆಗ ತನ್ನಿರೆನುತಾಲೆ | ಹೊಸ್ತಿಲ ಪೂಜೆಯನೆ ತೊಡಗಿದ ||೧||

ಪಟ್ಟೆ ಹೊಚ್ಚಡನೊದ್ದು | ಮುತ್ತಿನ ಬಾಶಿಗ ಮುಡಿದು | ಮಿತ್ರೆಯನು ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ |
ಬಲದಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು | ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೨||

ಸಾಲಿನೂಚ್ಚಡ ಹೊದ್ದು | ನೀಲದ ಭಾಶಿಗ ಮುಡಿದು | ನಾರಿಯನು ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ |
ಬಲದಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು | ಬಾಗಿಲಿನ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೩||

ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮೇಲೆ | ಇದ್ದವೆ ಮೂರಕ್ಷರ | ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತ |
ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ | ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೪||

ಹೆಸರಿನ ಬೇಳೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದವೆ ಮೂರಕ್ಷರ | ಹರಳಿನುಂಗುರವೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತ |
ಹೊಳೆಯುತ್ತ ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಬಾಗಿಲಿನ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೫||

ಹೊಸ್ತಿಲನೆ ಪೂಜಿಸಿದ | ಹೊಸ್ತಿಲನು ಅರ್ಚಿಸಿದ | ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕಾಯ ಒಡೆಸಿದ |
ಒಡೆಸಿದ ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕರವ ಮುಗಿದಾನೆ ||೬||

ಬಾಗಿಲನು ಪೂಜಿಸಿದ | ಬಾಗಿಲನು ಅರ್ಚಿಸಿದ | ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಾಯ ಒಡೆಸಿದ |
ಒಡೆಸಿದ ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಕರ್ಪೂರದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೭||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Beegara Swaaata : Banniri Banniri….

|| ಬೀಗರ ಸ್ವಾಗತ ||

ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ | ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ | ನಮ್ಮೀ ಗೃಹದೊಳಗೆ |
ಬೀಯಗರೆ | ನಮ್ಮೀ ಗೃಹದೊಳಗೆ ||ಪ||

ಬಂದಿಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲ | ಚಂದದ ಆಸನ |
ತಂದು ಹಾಸಿರುವೆವು | ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ||೧||

ಕನ್ನಡಿ ಕಲಶವು | ರನ್ನಗಂಬಳಿಯು |
ಪನ್ನೀರುದುಕವು | ಇನ್ನು ಮೊದಲಾದವು ||೨||

ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ | ಪಟ್ಟೆಯ ಸೀರೆಯು |
ಹಚ್ಚಿರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ | ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮ ||೩||

ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ | ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕ |
ಇಕ್ಕಿರಿ ಹಾಲನು | ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕರಿಗೆ ||೪||

ಹಾಸು ಮಂಚವು ಇದೆ | ಲೇಸು ವಿಶ್ರಾಮಕೆ |
ಬೀಸಣಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ | ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಸು ಕಳೆವುದಕೆ ||೫||

ಕಾಡಿಗೆ ಅರಿಸಿನ | ನೀಡಿಯೆ ನಿಮಗೆ |
ಕೂಡಿಯೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ | ಮಾಡ್ವೆವು ಉಪಚಾರ ||೬||

ಬೇಸರ ಕಳೆವುದಕೆ | ರಾಶಿ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ |
ಆಮೋದ ಗೃಹವಾಸಿ | ಗಣಪನಿಗೊಂದಿಸಿ ||೭||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file