Shri Ganesha: Siddhi kaantha namostu Te!

lord_ganesha_pic

Shri Ganesha! Namostu Te!

||ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ||

ಸಿದ್ಧಿಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ಬುದ್ಧಿಪ್ರೀತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||
ಶುದ್ಧಶಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ರುದ್ರಜಾತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||ಪ||

ಗಜವದನ ಹೇರಂಭ ಗಣಪತಿ | ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪುತ್ರನೆ |
ನಿಜಮತಿಯ ಎನಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು | ಭಜಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ||
ಅಜಸುರಾದಿಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನೆ | ಸುಜನರಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನೆ |
ಭಜನಲೋಲನೆ ಭವ್ಯತೇಜನೆ | ಕುಜನ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನೆ ||೧||

ಮೂರು ಲೋಕವ ಚರಿಸಿ ವಿಘ್ನವ | ದೂರ ಮಾಡುತ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಸೇರಿದೆನು ಚರಣಾರವಿಂದವ | ತೋರೆನಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ||
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ | ತೀರ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗು ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆ | ಧೀರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪನೆ ||೨||

ಅಂತವಿಲ್ಲದನಂತ ಮಹಿಮನೆ | ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ನಿನ್ನನು |
ಭ್ರಾಂತಳಾದೆನು ಸುಖದ ಆಸೆಗೆ | ಶಾಂತತೆಯ ನಾ ಕಾಣೆನು ||
ಅಂತರಂಗವ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೊ | ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನೆ ಬೇಡ್ವೆನು |
ದಂತಿವದನನೆ ದಯದಿ ಮನಸಿನ | ಚಂಚಲವ ಬಿಡಿಸೆಂಬೆನು ||೩||

Keyboard: Sudha  Prasanna    Voice:  Smt. Girija, Mundigesara

Download:         Download PDF file         Download MP3 audio file

Ganesha Stuti: Jayatu Mangala Moorti Ganapati….

|| ಗಣಪತಿ ಭಜನೆ ||

ಜಯತು ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ | ಹರಸು ಬಾರೈ ಅನುದಿನ ||ಪ||
ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ದಾರಿ ಬೆಳಗಲು | ನೀನು ನೀಡಿದೆ ಚೇತನ ||ಅ.ಪ||

ಆದಿ ಗಣಪತಿ | ವೇದ ಮೂರುತಿ | ಪರಮ ಪಾವನ ಚರಿತನೆ |
ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ | ಪ್ರಖರ ತೇಜೋ ಭರಿತನೆ ||೧||

ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವನು | ಬಯಸಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯ |
ಸಲಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ವೆವು | ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪದ ವೃದ್ಧಿಯ ||೨||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Triveni Prabhakar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Ebbisiddu: Govinda Belaayitelayya….

|| ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ||

ಗೋವಿಂದ ಬೆಳಗಾಯಿತೇಳಯ್ಯ ಕೄಷ್ಣ ||ಪ||
ಕಾವೇರಿ ತೀರದಲ್ವಾಸ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮ ||ಅ.ಪ||

ಶೇಷನ್ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲುಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಪವಡಿಸಿ |
ದೇಶ ದೇಶದ ಸುರಜನ ಸಹಿತ | ಸಾಸಿರನಾಮನೆ ನಿನ್ನ ಹಾಡುತ್ತ ಪಾಡುತ್ತ |
ವೇದ ಘೋಷದ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನೇಳಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ||೧||

ಎಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ | ಬಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆ |
ನಡುವೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರು ಪವಡಿಸಲು | ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದೊಳ್ ಉಳ್ಳಂತ ಭಕ್ತರು |
ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದವ ಕಾಣುವೆವೆಂದೆ ನಿಂತಿಹರು ||೨||

ಅಚ್ಯುತಾನಂತನೆ ಏಳೊ | ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೆ ಏಳೊ |
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕಧರನೆ | ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಮುದ್ದೆ ಏಳೊ | ಮೋಹದ ಕಂದಯ್ಯ ಏಳೊ |
ಸೂರ್ಯನ ಉದಯವಾಯಿತು ಇನ್ನೇಳಯ್ಯಾ ರಂಗಾ ||೩||

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ | ಆಲೈಸುತ್ತಿರುವರೊ |
ಝಿಂಕು ಝಿಂಕೆನುತ ಮೆಲ್ಲಡಿಯಿಡುತ | ಶಂಖದಾ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಹಾಡುತ್ತ ಪಾಡುತ್ತ |
ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Tulasi Kalyana: Kalyaanave Tulasi Kalyaanave….

|| ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ||

ಕಲ್ಯಾಣವೆ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣವೆ ||ಪ||
ಕಲ್ಯಾಣವೆ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಅರಸಿಗೆ | ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಗೆ |
ಕಲ್ಯಾಣವೆ ವೃಂದಾವನ ದೇವಿಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಅಂಗಳದೊಳಗೆಲ್ಲ ವೃಂದಾವನವ ಮಾಡಿ | ಶೃಂಗರಿಸಿದರಾ ಮಂಟಪಕೆ |
ಕಂಗಳ ಪಾಪವ ಪರಿಹರಿಸುವದ ಹ್ಯಾಂಗೆ | ರಂಗ ಬಂದಿಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿಹನು ||೧||

ಸಾರಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನಿಕ್ಕಿ ಚಂದದಿ | ವಾರಣ ತೋರಣಂಗಳ ರಚಿಸಿ |
ನಾರಾಯಣರ ಮಂಟಪದೊಳಗೊಪ್ಪುವ | ಭೂವೈಕುಂಠವೆ ದೊರಕುವುದು ||೨||

ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ | ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹಳು |
ಮುತ್ತಿನಾರತಿ ಎತ್ತಿ ಕೈಮುಗಿದವರಿಗೆ | ವಾಲೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹಳು ||೩||

ಹತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ | ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹಳು |
ಮುತ್ತಿನಾರತಿ ಎತ್ತಿ ಕೈಮುಗಿದವರಿಗೆ | ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹಳು ||೪||

 

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Triveni Prabhakar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Male Neediddu: Maleya Needidalu Ruguvini Devi….

|| ಮಾಲೆ ನೀಡಿದ್ದು ||

ಮಾಲೆಯ ನೀಡಿದಳು | ರುಗುವಿಣಿ ದೇವಿ | ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ||ಪ||
ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಅಗಲದೆ ಇರು ಎಂದು | ಪ್ರಾಣದ್ವಲ್ಲಭ ನರಸಿಂಹ ಮೂರುತಿಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಧರಣಿಯ ಭಾರವನು | ಇಳುಹಲು ಮುನಿಗಳ ಪ್ರೀಯನಿಗೆ |
ಕೊರಳ ಶಂಖ ಚಕ್ರ | ಮೆರೆವ ರೂಢಿಯ ವೀರ |
ತುರುಗಳ ಕಾಯ್ವಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಗೆ ||೧||

ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿದಗೆ | ಅಮೃತವ ದೇವತೆಯರಿಗಿತ್ತಗೆ |
ಮೇಧಿನಿ ಮಂಚದಿ ತೋರುವ ಸುರನದಿ |
ಬಾಲ ಭಾಸ್ಕರ ತೇಜ ಕಂಬದಿಂದೊಡೆದನಿಗೆ ||೨||

ಕಂಬದಿಂದೊಡೆದನಿಗೆ | ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕರುಳ ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿ |
ತಂದೆಯ ಕೊಂದು | ಕಂದನ ಮನ್ನಿಸಿ |
ಚಂದದಿಂ ಸಲಹಿದ ನರಸಿಂಹವತಾರಗೆ ||೩||

ಮುತ್ತಿನ ಕೊಳಲ ತಾನು | ನುಡಿಸುತಲೀಗ | ಮಿತ್ರೆಯರೊಲಿಸಿದಗೆ |
ಮಿತ್ರೆ ರುಗುವಿಣಿ ಅಭಿಮಾನವ ಕಾಯೆಂದು |
ಅಚ್ಯುತಾಧರ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಾಕ್ಯ ವೆಂಕಟಗೆ ||೪||

 

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Triveni Prabhakar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Udila Tumbiddu: Shreekrishnaraayara Paadakke….

|| ಉಡಿ ತುಂಬಿದ್ದು ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿ | ಲೋಕದೊಡತಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಸ್ತುತಿಸಿ |
ಕೊಲ್ಲೂರ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಉಡಿಲ ತುಂಬುವ ಪದನ | ಏಕಚಿತ್ತದಲಿ ಪೊಗಳುವಿ ||೧||

ಹರಪಾರ್ವತಿ ಹಸೆಮಣೆ ಮೇಲೊಪ್ಪಿರಲು | ತ್ರಿಭುವನದೊಳಗೆಲ್ಲ ಸತಿಯರು ಬಂದು |
ಊರ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಫಲಗಳ | ಊರ್ವಿಗೆ ತುಂಬಿದರೆ ಉಡಿಲನು ||೨||

ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಬಿಳಿ ಎಲೆ ಹಣ್ಣಡಿಕೆಗಳು | ಸ್ವರ್ಣಲಗೌರಿಗೆ ಉಡಿಲ ತುಂಬುವರು |
ಹೊಂದ್ವಲೆ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡು ತಾಯೆ ಎನುತ | ಪ್ರಸನ್ನೆಗೆ ತುಂಬಿದರೆ ಉಡಿಲನು ||೩||

ದೇವೇಂದ್ರನ ಪಟ್ಟದರಸಿ ತಾ ಬಂದು | ದಾಳಿಂಬೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಫಲಗಳ ತಂದು |
ದಾನವ ಮರ್ದನ ದೇವಿ ಸುಖ ಬಾಳೆನುತ | ಮಹದೇವಿಯರು ತುಂಬಿದರೆ ಉಡಿಲನು ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Mahalakshmiyalli Vara bEDiddu: Seragoddi Bedikolve….

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರಿಗೆಲ್ಲ
“ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು”.
ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆ-ಮನ ಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೊರದೂಡಿ
ಸುಖ-ಸಂತಸ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ತುಂಬಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವ
- ಹವ್ಯಕಾವ್ಯ..

|| ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ವರ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ವೆ | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ | ವರವ ಕೊಡೆನ್ನ ತಾಯೆ ||ಪ||

ಸುರಿಸು ರತ್ನದ ಮಳೆಯ ಮನೆಯೊಳು | ತುರುಗಗಳು ಆಲಯದೊಳಿರಲಿ |
ಕರಿಯು ತೋಷದಿ ಹಾಸು ಹೊಯ್ಯು | ತ್ತಿರಲಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯದಿ ||ಅ.ಪ||

ಧನ ಧಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ | ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ | ಮನೆ ಕೋಟೆಗಳನು ಕೊಡೆ |
ದನ ಕರುಗಳು ಯಾರ ರಥಮಯ ಅನುಪಮ ಫಲಧೀಶ ಗರ್ವದಿ |
ಧನ ಕೊಡವ್ವ ನೀ ಹರುಷದಿಂದಲಿ | ಘನ ಸುಖದೊಳಿರುವಂತೆ ಮಾಡೆ ||೧||

ದಾಸ ದಾಸಿಯರ ಕೊಡೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ನೀ | ಭೂಷಣಾಂಬರವ ಕೊಡೆ |
ಸೂಸಿ ನೀ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿ | ಸುಹಾಸಿನಿಯರನು ಕೂಡಿ ಹರುಷದಿ |
ಘೋಷದಿಂ ಪೂಜಿಸಲು ಸಂತಸ | ವಾಸವಾಗಿರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳು ||೨||

ಮನೊಯೊಳಾಡಲಿ ಮಕ್ಕಳು | ಸಂತತ ನಡು ಮನೆಯೊಳ್ತೂಗಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು |
ದಿನ ದಿನಕೆ ಬಹು ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲಿ | ಮನವು ಹರುಷವ ಪಡಲಿ ಬಹು |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭೋಜನ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯಲಿ | ಇನಿತು ಯೋಗವು ಎನಗೆ ಘಟಿಸಲಿ ||೩||

ಧರೆ ಗೋವುಗಳ ಧನವು | ಘಟಿಸಲಮ್ಮ | ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳ ಕಟ್ಟಿಸಿ |
ಮೆರೆವ ಛತ್ರಗಳನ್ನೆ ಇರಿಸಿ | ಹರಿಯ ಮಂದಿರಗಳನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ |
ನಿರುತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಂದದಿ | ಪರಮ ಸುಕೃತದೊಳಿರುವಂತೆ ಮಾಡೆ ||೪||

ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೋಗುತ | ದಾನವನು | ಸತ್ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಕೊಡುತ |
ಸ್ತೋತ್ರದಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಗೊಂದಿಸಿ | ಸ್ತೋತ್ರದಿಂ ಕೇಳುತಲೆ ಚಿಂತಿಸಿ |
ಗಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಪರಶಿವಾನಂದಾತ್ಮ | ಸುಖಮಯವಾಗುವಂತೆ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Hennoppisiddu: Besaravetake Baasuraangiyare….

|| ಹೆಣ್ಣೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ||

ಬೇಸರವೇತಕೆ | ಬಾಸುರಾಂಗಿಯರೆ |
ತೋಷದಿಂದಲಿ ಇವಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವರು ||ಪ||

ಯೋಚನೆ ಏತಕೆ ನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕೆ |
ತೋಷದಿಂದಿವಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವರು ||೧||

ವಿದ್ಯಾವಂತನು ಪತಿ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು |
ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಿವಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವನು ||೨||

ನೀತಿವಂತಳು ಅತ್ತೆ | ಪ್ರೀತಿಸುವಳು ಮತ್ತೆ |
ಜಾತೆಯಂದದಲತಿ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಗೈದು ||೩||

ಕಾಮಧೇನುವೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂದದಲಿ |
ಸೂಸುತಿರಲಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಗೃಹದಿ ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file