Shri Ganesha: Siddhi kaantha namostu Te!

lord_ganesha_pic

Shri Ganesha! Namostu Te!

||ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ||

ಸಿದ್ಧಿಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ಬುದ್ಧಿಪ್ರೀತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||
ಶುದ್ಧಶಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ರುದ್ರಜಾತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||ಪ||

ಗಜವದನ ಹೇರಂಭ ಗಣಪತಿ | ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪುತ್ರನೆ |
ನಿಜಮತಿಯ ಎನಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು | ಭಜಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ||
ಅಜಸುರಾದಿಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನೆ | ಸುಜನರಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನೆ |
ಭಜನಲೋಲನೆ ಭವ್ಯತೇಜನೆ | ಕುಜನ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನೆ ||೧||

ಮೂರು ಲೋಕವ ಚರಿಸಿ ವಿಘ್ನವ | ದೂರ ಮಾಡುತ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಸೇರಿದೆನು ಚರಣಾರವಿಂದವ | ತೋರೆನಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ||
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ | ತೀರ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗು ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆ | ಧೀರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪನೆ ||೨||

ಅಂತವಿಲ್ಲದನಂತ ಮಹಿಮನೆ | ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ನಿನ್ನನು |
ಭ್ರಾಂತಳಾದೆನು ಸುಖದ ಆಸೆಗೆ | ಶಾಂತತೆಯ ನಾ ಕಾಣೆನು ||
ಅಂತರಂಗವ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೊ | ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನೆ ಬೇಡ್ವೆನು |
ದಂತಿವದನನೆ ದಯದಿ ಮನಸಿನ | ಚಂಚಲವ ಬಿಡಿಸೆಂಬೆನು ||೩||

Keyboard: Sudha  Prasanna    Voice:  Smt. Girija, Mundigesara

Download:         Download PDF file         Download MP3 audio file

Advertisements

Jogula : Paadi ToogidaLe Paramaatmanaa..

|| ಜೋಗುಳ ||

ಪಾಡಿ ತೂಗಿದಳೆ ಪರಮಾತ್ಮನ | ಯಶೋಧಾ ದೇವಿ | ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿದಳೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ||ಪ||
ಮಾಣಿಕದ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಿಟ್ಟು ತೂಗಲು | ಪಾಡೀ ತೂಗಿದಳೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ||ಅ.ಪ||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿ ಶ್ರೀಹರಿ ತಾನು | ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ | ಬಾಲರೂಪಿನಲಿ ಪವಡಿಸುತಿರಲು |
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯದಿ ನಲಿಯುತ ತಾನು | ಮಾಧವ ಮಧುಸೂಧನ | ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ||೧||

ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ಭಾರವ ಪೊತ್ತು | ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾ | ಮೂರಡಿ ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿ |
ನಾರಿ ಸೀತೆಯ ತಂದು ಕ್ಷೀರ ಪಾವನ ಮಾಡಿ | ಧೀರನಾಗಿಯೆ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ||೨||

ಪಂಕಜನಾಭನೆ ಪಾವನಚರಿತ | ತನ್ನ ಬೆರಳ | ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟು ನಲಿವ |
ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಖ ನೋಡುತ ನಲಿಯುತ | ಉನ್ನತ ಗಿರಿವಾಸ ಚೆನ್ನಕೇಶವರಾಯನ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Devi : Paalisamma Paalise Devi….

 || ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ಪಾಲಿಸಮ್ಮಾ | ಪಾಲಿಸೆ ದೇವಿ | ಪಾಲಿಸಬೇಕಂಬಾ | ಪಾರಿಜಾತವನು ||ಪ||

ನೀಲವೇಣಿ | ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಿ | ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಣಿ |
ವಾರಿಜನಾಭನ | ಮೋಹದ ರಾಣಿ | ನಿನ್ನ ವಾಲೆ ದುರುವಿನ ಮೇಲೆ | ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ||೧||

ದುಷ್ಟದೈತ್ಯರ | ವಧೆಯ ಮಾಡಿದಳೆ | ಸಿಟ್ಟಿಲಿ ಮಹಿಷನ ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದಳೆ |
ಭಕ್ತರ ಕರೆದು | ಅಭಯವನು ನೀಡಿದಳೆ | ಚಂಡಿಕೆ ದಯಮಾಡು | ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಾ ||೨||

ಕರಿಯ ಕಾನಿನೊಳು ತಾ ನೆಲೆಸಿ | ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯೊಳಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿ |
ಲಿಂಗರೂಪವ | ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ | ಚಂಡಿಕೆ ದಯಮಾಡು | ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಾ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Guru: Kandu Nirmalanaade….

 || ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಾನಸ ಪೂಜೆ ||

ಕಂಡು ನಿರ್ಮಲನಾದೆ | ಬಂದ ಶ್ರೀಧರನ | ಆನಂದ ಗುರುವರನ ||ಪ||
ಇಂದು ಹೃದಯೊಳು | ನಿಂದ ಚಿನ್ಮಯನ | ಸ್ವಾನಂದ ಚಿನ್ಮಯನ ||ಅ.ಪ||

ಕಾವಿಯಾಂಬರವನ್ನೆ ಕಾಯದೊಳು ಧರಿಸಿ | ಹಾವಿಗೆ ದ್ವಯಗಳ ಚರಣಾಲಂಕರಿಸಿ |
ಭಸ್ಮ  ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಂದ ಮನದೊಳು | ಶ್ರೀಧರ ಬಂದ ಮನದೊಳು ||೧||

ಹಸ್ತಕಮಂಡಲು ಶಿಸ್ತಿನಿಂ ಪಿಡಿದು | ಮಸ್ತಕ ತ್ರಯದತ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನದೊಳು |
ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಹ ಆತ್ಮ ರೂಪಿನೊಳು | ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಂದ ಮನದೊಳು ||ಶ್ರೀ||೨||

ತಾಮಸವಾಗಿಹ ರಿಪು ಕಾಮಾದಿಗಳ | ನೇಮದಿಂದಲೆ ಜಯಿಸಿ | ಆತ್ಮವನರಿತು |
ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತ ಜಗಕೆ ಬೀರುತ | ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ಸುಖ ರೂಪ ಗುರು ಬಂದ ಮನದೊಳು ||ಶ್ರೀ||೩||

ಬ್ರಹ್ಮ ವಂಶದೊಳು ನೀ ಹುಟ್ಟಿ ಧರೆಯೊಳಗೆ | ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸುತ |
ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಹ ಶಕ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನಿಸುತ | ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಂದ ಮನದೊಳು ||ಶ್ರೀ||೪||

ಯಮನಿಯಮಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವಭ್ಯಸಿಸಿ | ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಶ ಪಡೆದು |
ವಿಮಲಾದೋಗೃಹವಾಸಿ ಗಣಪನ ಪಿತ ಭಕ್ತ | ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿಯ ತೇಜ ಗುರು ಬಂದ ಮನದೊಳು ||ಶ್ರೀ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Devi: Aarati Ettuve Naa….

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ||

ಆರತಿ ಎತ್ತುವೆನಾ | ಮನದಿಷ್ಟದಾರತಿ ಬೆಳಗುವೆನಾ ||ಪ||
ಆರತಿ ಎತ್ತುವೆ ತಾರಕ ರೂಪೆಗೆ | ಮಾರ ಸಂಹಾರ ಶರೀರದಿ ತೋರ್ಪಳಿಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಕರವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀಯಳಿಗೆ | ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರಿಯಳಾದ ಪಾರ್ವತಿಗೆ |
ಸರ್ವಶರೀರವ ಪೂರ್ಣಾಭರಣವ | ತೋರ್ವ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಲೆಯೊಳು ||೧||

ಶಂಖ ಚಕ್ರವ ಧರಿಸಿ | ದೈತ್ಯರನೆಲ್ಲ ಬಿಂಕದಿ ಸಂಹರಿಸಿ |
ಪಂಕಜ ಮುಖದೊಳು ಕುಂಕುಮ ಕಲೆಯೊಳು | ಕಿಂಕರನೆ ಕಾಯ್ದ ಶಂಕರನ ಪ್ರಿಯಳಿಗೆ ||೨||

ನವವಿಧ ರೂಪಳಿಗೆ | ನರಾತ್ರಿಯೊಳ್ ವಿವಿಧಾಗಿ ತೋರ್ಪಳಿಗೆ |
ಭುವನವನೆಲ್ಲವ ಪ್ರಿಯದಲ್ಲೆ ಸಲಹುವ | ನವಶಕ್ತಿ ರೂಪೆಗೆ ಸುಮನ ಸುಪ್ರೀತೆಗೆ ||೩||

ಮಯೂರವಾಹಳಿಗೆ | ವಾಯುವನೆಲ್ಲವ ಆಯದಿ ನಿಲಿಪಳಿಗೆ |
ಬಾಯಮಾತುಗಳೊಳು ನ್ಯಾಯವಾಗಿಹಳಿಗೆ | ತೋಯಜ ಕಮಲವ ದೇಹದಿ ತೋರ್ಪಳಿಗೆ ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Devi : Vandisuvenu Naa Onde Manadali….

|| ಶ್ರೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ವರ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ವಂದಿಸುವೆನು ನಾ ಒಂದೇ ಮನದಲಿ | ಅಂಬಿಕೆ ಕರುಣದಿ ಕಾಯಮ್ಮಾ ||ಪ||
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕುಂದದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ | ಒಂದೇ ವರವನು ನೀಡಮ್ಮಾ ||ಅ.ಪ||

ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣಗಳೆಷ್ಟಿದ್ದರೂ | ಅಷ್ಟು ಎನಗೆ ಅದು ಏಕಮ್ಮಾ |
ಮುತ್ತೈದೆತನಕೊಪ್ಪುತಿರುವ ಈ | ಬೊಟ್ಟು ಕುಂಕುಮವೇ ಸಾಕಮ್ಮಾ ||೧||

ಕಟ್ಟಿದ ಕರಿಮಣಿ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿ | ಇಟ್ಟ ಕಿವಿಯ ಹರಳೋಲೆಗಳು |
ತೊಟ್ಟ ಬಳೆಯು ಕರಕೊಪ್ಪುತಿರಲು |  ಎನಗಿಷ್ಟ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕಮ್ಮಾ ||೨||

ಸತಿಯರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹ | ವ್ರತ ಕಥೆ ಯಾವುದೂ ಬೇರಿಲ್ಲ |
ಸತತ ನಿನ್ನಯ ಸ್ತುತಿ | ಪತಿ ಸೇವೆಯೆ ಮತಿ | ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗಕೆ ಇದುವೆ ಗತಿ ||೩||

ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ನೇತ್ರವನರಳಿಸಿ | ನಿನ್ನಯ ಪುತ್ರರ ನೋಡಮ್ಮಾ |
ಪಾತ್ರೆಯು ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿ ಎಂದು | ಆತ್ಮವರಿತು ನೀ ಹರಸಮ್ಮಾ ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shee Shiva: Hoova Paaliso Devane…..

|| ಶಿವನಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ಹೂವ ಪಾಲಿಸೊ ದೇವನೆ | ನಾರಿಯರಿಗೆ | ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಪುಷ್ಪವಾ ||ಪ||
ಅಚ್ಚ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ | ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸಿನಿಂದ | ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೆ | ಇಚ್ಛಿಪ ಬಲಕಿಯರಿಗೆ|
ಮೆಚ್ಚಿ ನೀ ದಯಪಾಲಿಸೊ | ಸದಾಶಿವ ||ಅ.ಪ||

ಡಮರುಗಧಾರಿಯೆ ನೀ | ಉಮೇಶನೆ | ಕಮಲನಾಭನ ಸಖನೆ ||
ಕಾಮಸಂಹಾರನೆ | ನಾಮಸಹಸ್ರದೊಳು | ಪ್ರೇಮದಿ ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ |
ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯ ಕೊಡೊ | ಸದಾಶಿವ | ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯ ಕೊಡೊ ||೧||

ಕೆಂಡಗಣ್ಣಿನ ಹರನೆ | ಪ್ರಚಂಡ ವಿಘ್ನೇಶನ ಪ್ರಿಯ ಪಿತನೆ |
ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷನೆ ಕೆಂಡಗಣ್ಣಿನ ಹಾರ | ಮಂಡೆಯೊಳ್ಗಂಗೆಯ ಧರಿಸಿದ ದೇವನೆ |
ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕೊಡೊ | ಸದಾಶಿವ | ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕೊಡೊ ||೨||

ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಹರನೆ ನಿನ್ನ | ಸಿರಿ ಚರಣಕೆ | ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗುವೆನು |
ಅಪ್ಪು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನೀ ಪಾಲಿಸೊ | ಶಕ್ತಿವಲ್ಲಭನೆ ನಿನ್ನ |
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನ | ದಿಚ್ಛೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕೊಡೊ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Devi: Devi Paalisennanu Mudadinda…..

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ದೇವಿ ಪಾಲಿಸೆನ್ನನು ಮುದದಿಂದ | ಮಹಾದೇವಿ ಪಾಲಿಸೆ ಸುಮವೊಂದ ||ಪ||

ಶಾಂಭವಿ ಶೈಲಜೆ ವಂದಿಪೆ ಪದಕೆ | ಕುಂಭಿನಿಗಾಧಾರೆ ನೀನೆಂಬುದಕೆ |
ನಂಬಿ ಬಂದೆನು ತಾಯೆ ಪೊರೆಯೆಂಬುದಕೆ ||೧||

ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡತಿ ಎನ್ನಿಷ್ಟವ ನೀಡೆ | ಕೆಟ್ಟ ಭಾವದಿ ಕಂಗೆಟ್ಟೆನು ನೋಡೆ |
ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆಂದೆನಿಸಿ ಎನ್ನ ನೀ ಕಾಪಾಡೆ ||೨||

ಮರುಳು ಮೋಹದ ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ | ನಿರುತ ಸುಜ್ಞಾನವ ಅರಿವಿನೊಳಿರಿಸಿ |
ನಿರುತ ನಿನ್ನೊಳಗಿರ್ಪ ದಯೆಯೆಂಬ ಸುಮವೊಂದ ||೩||

ನೊಂದು ಬಂದೆನು ಈ ಭವದ ತಾಪದಲಿ | ಸಂದೇಹದೊಳು ಬಿದ್ದೆ ಮಂದಮತಿಯಲಿ |
ಮುಂದೆ ಗತಿಯ ತೋರಿ ಕಂದಳಾನಂದದಿ ||೪||

ಪರಿಪರಿ ಪುಷ್ಪವ ಬೇಡೆನು ನಾನು | ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಮವೊಂದ ನೀಡವ್ವ ನೀನು |
ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯದೊಳ್ ಮೆರೆಸಿ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file