Shri Ganesha: Siddhi kaantha namostu Te!

lord_ganesha_pic

Shri Ganesha! Namostu Te!

||ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ||

ಸಿದ್ಧಿಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ಬುದ್ಧಿಪ್ರೀತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||
ಶುದ್ಧಶಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ರುದ್ರಜಾತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||ಪ||

ಗಜವದನ ಹೇರಂಭ ಗಣಪತಿ | ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪುತ್ರನೆ |
ನಿಜಮತಿಯ ಎನಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು | ಭಜಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ||
ಅಜಸುರಾದಿಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನೆ | ಸುಜನರಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನೆ |
ಭಜನಲೋಲನೆ ಭವ್ಯತೇಜನೆ | ಕುಜನ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನೆ ||೧||

ಮೂರು ಲೋಕವ ಚರಿಸಿ ವಿಘ್ನವ | ದೂರ ಮಾಡುತ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಸೇರಿದೆನು ಚರಣಾರವಿಂದವ | ತೋರೆನಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ||
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ | ತೀರ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗು ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆ | ಧೀರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪನೆ ||೨||

ಅಂತವಿಲ್ಲದನಂತ ಮಹಿಮನೆ | ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ನಿನ್ನನು |
ಭ್ರಾಂತಳಾದೆನು ಸುಖದ ಆಸೆಗೆ | ಶಾಂತತೆಯ ನಾ ಕಾಣೆನು ||
ಅಂತರಂಗವ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೊ | ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನೆ ಬೇಡ್ವೆನು |
ದಂತಿವದನನೆ ದಯದಿ ಮನಸಿನ | ಚಂಚಲವ ಬಿಡಿಸೆಂಬೆನು ||೩||

Keyboard: Sudha  Prasanna    Voice:  Smt. Girija, Mundigesara

Download:         Download PDF file         Download MP3 audio file

Shree Devi : Vandisuvenu Naa Onde Manadali….

|| ಶ್ರೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ವರ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ವಂದಿಸುವೆನು ನಾ ಒಂದೇ ಮನದಲಿ | ಅಂಬಿಕೆ ಕರುಣದಿ ಕಾಯಮ್ಮಾ ||ಪ||
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕುಂದದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ | ಒಂದೇ ವರವನು ನೀಡಮ್ಮಾ ||ಅ.ಪ||

ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣಗಳೆಷ್ಟಿದ್ದರೂ | ಅಷ್ಟು ಎನಗೆ ಅದು ಏಕಮ್ಮಾ |
ಮುತ್ತೈದೆತನಕೊಪ್ಪುತಿರುವ ಈ | ಬೊಟ್ಟು ಕುಂಕುಮವೇ ಸಾಕಮ್ಮಾ ||೧||

ಕಟ್ಟಿದ ಕರಿಮಣಿ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿ | ಇಟ್ಟ ಕಿವಿಯ ಹರಳೋಲೆಗಳು |
ತೊಟ್ಟ ಬಳೆಯು ಕರಕೊಪ್ಪುತಿರಲು |  ಎನಗಿಷ್ಟ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕಮ್ಮಾ ||೨||

ಸತಿಯರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹ | ವ್ರತ ಕಥೆ ಯಾವುದೂ ಬೇರಿಲ್ಲ |
ಸತತ ನಿನ್ನಯ ಸ್ತುತಿ | ಪತಿ ಸೇವೆಯೆ ಮತಿ | ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗಕೆ ಇದುವೆ ಗತಿ ||೩||

ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ನೇತ್ರವನರಳಿಸಿ | ನಿನ್ನಯ ಪುತ್ರರ ನೋಡಮ್ಮಾ |
ಪಾತ್ರೆಯು ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿ ಎಂದು | ಆತ್ಮವರಿತು ನೀ ಹರಸಮ್ಮಾ ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shee Shiva: Hoova Paaliso Devane…..

|| ಶಿವನಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ಹೂವ ಪಾಲಿಸೊ ದೇವನೆ | ನಾರಿಯರಿಗೆ | ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಪುಷ್ಪವಾ ||ಪ||
ಅಚ್ಚ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ | ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸಿನಿಂದ | ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೆ | ಇಚ್ಛಿಪ ಬಲಕಿಯರಿಗೆ|
ಮೆಚ್ಚಿ ನೀ ದಯಪಾಲಿಸೊ | ಸದಾಶಿವ ||ಅ.ಪ||

ಡಮರುಗಧಾರಿಯೆ ನೀ | ಉಮೇಶನೆ | ಕಮಲನಾಭನ ಸಖನೆ ||
ಕಾಮಸಂಹಾರನೆ | ನಾಮಸಹಸ್ರದೊಳು | ಪ್ರೇಮದಿ ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ |
ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯ ಕೊಡೊ | ಸದಾಶಿವ | ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯ ಕೊಡೊ ||೧||

ಕೆಂಡಗಣ್ಣಿನ ಹರನೆ | ಪ್ರಚಂಡ ವಿಘ್ನೇಶನ ಪ್ರಿಯ ಪಿತನೆ |
ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷನೆ ಕೆಂಡಗಣ್ಣಿನ ಹಾರ | ಮಂಡೆಯೊಳ್ಗಂಗೆಯ ಧರಿಸಿದ ದೇವನೆ |
ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕೊಡೊ | ಸದಾಶಿವ | ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕೊಡೊ ||೨||

ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಹರನೆ ನಿನ್ನ | ಸಿರಿ ಚರಣಕೆ | ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗುವೆನು |
ಅಪ್ಪು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನೀ ಪಾಲಿಸೊ | ಶಕ್ತಿವಲ್ಲಭನೆ ನಿನ್ನ |
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನ | ದಿಚ್ಛೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕೊಡೊ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Devi: Devi Paalisennanu Mudadinda…..

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ದೇವಿ ಪಾಲಿಸೆನ್ನನು ಮುದದಿಂದ | ಮಹಾದೇವಿ ಪಾಲಿಸೆ ಸುಮವೊಂದ ||ಪ||

ಶಾಂಭವಿ ಶೈಲಜೆ ವಂದಿಪೆ ಪದಕೆ | ಕುಂಭಿನಿಗಾಧಾರೆ ನೀನೆಂಬುದಕೆ |
ನಂಬಿ ಬಂದೆನು ತಾಯೆ ಪೊರೆಯೆಂಬುದಕೆ ||೧||

ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡತಿ ಎನ್ನಿಷ್ಟವ ನೀಡೆ | ಕೆಟ್ಟ ಭಾವದಿ ಕಂಗೆಟ್ಟೆನು ನೋಡೆ |
ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆಂದೆನಿಸಿ ಎನ್ನ ನೀ ಕಾಪಾಡೆ ||೨||

ಮರುಳು ಮೋಹದ ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ | ನಿರುತ ಸುಜ್ಞಾನವ ಅರಿವಿನೊಳಿರಿಸಿ |
ನಿರುತ ನಿನ್ನೊಳಗಿರ್ಪ ದಯೆಯೆಂಬ ಸುಮವೊಂದ ||೩||

ನೊಂದು ಬಂದೆನು ಈ ಭವದ ತಾಪದಲಿ | ಸಂದೇಹದೊಳು ಬಿದ್ದೆ ಮಂದಮತಿಯಲಿ |
ಮುಂದೆ ಗತಿಯ ತೋರಿ ಕಂದಳಾನಂದದಿ ||೪||

ಪರಿಪರಿ ಪುಷ್ಪವ ಬೇಡೆನು ನಾನು | ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಮವೊಂದ ನೀಡವ್ವ ನೀನು |
ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯದೊಳ್ ಮೆರೆಸಿ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Ganesha: O Gajaanana Vighnaharanaa….

|| ಗಣಪತಿ ಭಜನೆ ||

ಓ ಗಜಾನನ ವಿಘ್ನಹರಣ | ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಕು ಕಾರಣ ||ಪ||

ವಂದಿಪೆವು ಮುದದಿಂದಲಿ | ನೀಡು ಧೈರ್ಯವ ಮನದಲಿ |
ಬಂದ ಎಡರನು ಎದುರಿಪ | ಸ್ಥೈರ್ಯವನು ಕೊಡು ಮುದದಲಿ ||೧||

ಸಕಲರಿಂದಲೂ ವಂದ್ಯನೆ | ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಪೂಜ್ಯನೆ |
ನೀಡು ಕಾರ್ಯಕೆ ಯಶವನೆ | ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ಶುಭ ವದನನೆ ||೨||

ಗಜವದನನೆ ವಿನಾಯಕ | ವಿದ್ಯೆ-ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ |
ಸರ್ಪಾಭರಣ ವಿನಾಯಕ | ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Devi : Kodu Ninna Mudi Hoova….

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಮುಡಿ ಹೂವ ಜಡಜಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಗೌರಿ |
ಮಡದಿ ಮಣಿಯರು ಬೇಡುವುದಾ ||ಪ||

ಸಿರಿಸಂಪತ್ತನು ಕೊಟ್ಟು ಪೊರೆ ತಾಯೆ ನಿನ್ನಯ | ಕರುಣೆ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬೇಡುತ್ತಿರುವಾ ||
ತರಳೆಯರಿಗೆ ಕರುಣಿಸು ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ | ವರವ ಬೇಡುವೆ ಕರ ಮುಗಿದು ||೧||

ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯವ | ಅರ್ಥಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗವನು ||
ಇತ್ತೆನ್ನ ಪತಿ ಪ್ರೀತಿ ವೆತ್ತಿರುತಿಹ ಮತಿ | ಸ್ವಸ್ಥದಿ ಕರುಣಿಸೆನ್ನುವೆನು ||೨||

ಮನದಿಚ್ಛೆ ತ್ವರಿತದಿ ಎನಗನುಕೂಲಿಸು | ವಿನಯದಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನು ||
ಮನದೊಳಗೈಕ್ಯವಾಗಿರುಗಿರಲೆಂದು ಬೇಡುವೆ | ಎನಗೀಗ ಕೊಡು ಸುಜ್ಞಾನವನು ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Ganapatige Aarati: Aarati Belagoove Naa….

|| ಗಣಪತಿಗೆ ಆರತಿ ||

ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆ ನಾ | ಗಜಾನನ | ಶಿರ ಬಾಗಿ ಮಣಿಯುವೆ ನಾ ||ಪ||
ಏಕದಂತ ಗಣನಾಯಕ ದೇವಾ | ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವ ಪೂರೈಪ ಸುಮುಖಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಿಯನು | ಅಲ್ಲದೆ | ಮುದ್ದು ಗೌರಿಯ ಸುತನು |
ಅಂಧಃಕಾರದಿ ನಿನ್ನ ಮರೆವ ಭಕ್ತರಿಗೆ | ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳ್ ಭಜಿಸಲು ಮನ ಕರುಣಿಸೆಂದು ||೧||

ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳ | ನೀನು | ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಹರಿಸೊ |
ಶಕ್ತಿವಂತರ ಈ ದುಗುಡಗಳೆಲ್ಲವ | ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳಲು ನೀ ಶುಭವ ಕೋರೆಂದು ||೨||

ಧೂಪ ದೀಪಾರತಿಯಾ | ಬೆಳಗುವೆ | ಒಪ್ಪದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೊ |
ಅಪ್ಪುತಪ್ಪಿಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವ | ತಪ್ಪದೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹೊ ವಿನಾಯಕ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Devi : Vandisuvenaa Haranaa Priye….

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಭಜನೆ ||

ವಂದಿಸುವೆ ನಾ ಹರನಾ ಪ್ರಿಯೆ ||ಪ||
ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ||ಅ.ಪ||

ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರ ಖಂಡಿಸಿ ಮೆರೆವಳೆ | ಅಸುರಾಂತಕ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯೆ |
ದುರುಳರ ಮರ್ದಿಸಿ | ಶಿರವ ಚಂಡಾಡಿದೆ | ಸರಸಿಜನಯನೆ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕೆ ||೧||

ಮೋಹನ ರೂಪದಿ ಮೋಹಿನಿಯೆನಿಸಿದೆ | ಇಳೆಯೊಳು ನೀ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯೆ |
ಭಗವತಿ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಓಂಕಾರಿಣಿ | ಸುಜನ ವಂದಿತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾ ||೨||

ಜನನ ಮರಣ ಜನ್ಮಾಂತರದಲಿ ನಾ | ಬಳಲುತ ಭುವಿಯೊಳು ನೊಂದೆನಾ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯನರ್ಧಾಂಗಿನಿ ಪಾರ್ವತಿ | ಪಾರುಮಾಡಿಸು ಭವ ಬಂಧನ ||೩||

ನಾನು ತಾನೆಂಬಹಂಕಾರವನಳಿಯುತ | ಭಾವಿಸಿ ಶಿವೆಯೊಳಗಹೊಂದುತಾ |
ಜೀವಿಗಳೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾ ಸತಿ | ಮಾಡು ದಯವ ನೀನೆನ್ನುತ ||೪||

ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗತಿ | ಹಿಂಡು ದೈತ್ಯರ ಸಂಹಾರಿಣಿ |
ರುಂಡಮಾಲಿನಿ ಭೂಮಂಡಲ ಸಲಹುವ | ಚಂದ್ರವದನೆ ನಾ ವಂದಿಪೆ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file