Shri Ganesha: Siddhi kaantha namostu Te!

lord_ganesha_pic

Shri Ganesha! Namostu Te!

||ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ||

ಸಿದ್ಧಿಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ಬುದ್ಧಿಪ್ರೀತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||
ಶುದ್ಧಶಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ರುದ್ರಜಾತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||ಪ||

ಗಜವದನ ಹೇರಂಭ ಗಣಪತಿ | ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪುತ್ರನೆ |
ನಿಜಮತಿಯ ಎನಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು | ಭಜಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ||
ಅಜಸುರಾದಿಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನೆ | ಸುಜನರಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನೆ |
ಭಜನಲೋಲನೆ ಭವ್ಯತೇಜನೆ | ಕುಜನ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನೆ ||೧||

ಮೂರು ಲೋಕವ ಚರಿಸಿ ವಿಘ್ನವ | ದೂರ ಮಾಡುತ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಸೇರಿದೆನು ಚರಣಾರವಿಂದವ | ತೋರೆನಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ||
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ | ತೀರ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗು ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆ | ಧೀರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪನೆ ||೨||

ಅಂತವಿಲ್ಲದನಂತ ಮಹಿಮನೆ | ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ನಿನ್ನನು |
ಭ್ರಾಂತಳಾದೆನು ಸುಖದ ಆಸೆಗೆ | ಶಾಂತತೆಯ ನಾ ಕಾಣೆನು ||
ಅಂತರಂಗವ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೊ | ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನೆ ಬೇಡ್ವೆನು |
ದಂತಿವದನನೆ ದಯದಿ ಮನಸಿನ | ಚಂಚಲವ ಬಿಡಿಸೆಂಬೆನು ||೩||

Keyboard: Sudha  Prasanna    Voice:  Smt. Girija, Mundigesara

Download:         Download PDF file         Download MP3 audio file

Shree Devi : Vandisuvenaa Haranaa Priye….

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಭಜನೆ ||

ವಂದಿಸುವೆ ನಾ ಹರನಾ ಪ್ರಿಯೆ ||ಪ||
ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ||ಅ.ಪ||

ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರ ಖಂಡಿಸಿ ಮೆರೆವಳೆ | ಅಸುರಾಂತಕ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯೆ |
ದುರುಳರ ಮರ್ದಿಸಿ | ಶಿರವ ಚಂಡಾಡಿದೆ | ಸರಸಿಜನಯನೆ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕೆ ||೧||

ಮೋಹನ ರೂಪದಿ ಮೋಹಿನಿಯೆನಿಸಿದೆ | ಇಳೆಯೊಳು ನೀ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯೆ |
ಭಗವತಿ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಓಂಕಾರಿಣಿ | ಸುಜನ ವಂದಿತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾ ||೨||

ಜನನ ಮರಣ ಜನ್ಮಾಂತರದಲಿ ನಾ | ಬಳಲುತ ಭುವಿಯೊಳು ನೊಂದೆನಾ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯನರ್ಧಾಂಗಿನಿ ಪಾರ್ವತಿ | ಪಾರುಮಾಡಿಸು ಭವ ಬಂಧನ ||೩||

ನಾನು ತಾನೆಂಬಹಂಕಾರವನಳಿಯುತ | ಭಾವಿಸಿ ಶಿವೆಯೊಳಗಹೊಂದುತಾ |
ಜೀವಿಗಳೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾ ಸತಿ | ಮಾಡು ದಯವ ನೀನೆನ್ನುತ ||೪||

ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗತಿ | ಹಿಂಡು ದೈತ್ಯರ ಸಂಹಾರಿಣಿ |
ರುಂಡಮಾಲಿನಿ ಭೂಮಂಡಲ ಸಲಹುವ | ಚಂದ್ರವದನೆ ನಾ ವಂದಿಪೆ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

ಪ್ರಿಯರೆ

“ಹವ್ಯಕಾವ್ಯ”ದ ಎರಡನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ
“ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು”

-ಹವ್ಯಕಾವ್ಯ

Shree Devi Pooje: Nodi Pogalu Bandenaa….

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ||

ನೋಡಿ ಪೋಗಲು ಬಂದೆ ನಾ | ಶ್ರೀ ಚಂಡಿ ಪೂಜೆಯ | ಮಾಡಿ ಪೋಗಲು ಬಂದೆನಾ ||ಪ||
ರೂಢಿಯೊಳು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಪುರದಲಿ | ಗಾಢದಿ ತಾ ಶಂಕರರಿಗೊಲಿದೆ |
ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥವನು ಕೊಡುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ ||ಅ.ಪ||

ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷನೊಳು | ಕೋಪದಿ ಇರುವ | ಚಂಡಿ ನವ ದುರ್ಗಾಂಬೆಯ |
ರುಂಡಮಾಲನ ಪತ್ನಿಯಾದ | ಚಂಡ ಮುಂಡರನು ಸಂಹರಿಸಿಯೆ | ಭಂಡರಾದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ |
ಉದ್ಧಂಡರಾದವರನ್ನು ಕಾಯುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ  ||೧||

ಮಹಿಷಾಸುರನ ಬಾಧೆಗೆ | ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರು | ಹಿಮಪರುವತದೊಳಗೆ |
ಬಂದು ಬೇಡೆ | ಹರನ ಇದುರಲಿ | ಹೊರಟು ಕಾಳಿ ಹರುಷದಿಂದಲಿ |
ಮಹಿಷನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಇರುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ ||೨||

ಶಾಲ್ಮಲ ನದಿಯ ಮುಂದೆ | ಒಲಿದು ನೋಡೆ | ಕುಲವ ರಕ್ಷಿಸೆ ಶೀಘ್ರದಿ |
ಸಲಹು ನಿತ್ಯ ನೆನೆವೆ ನಿನ್ನನು | ಕಲಹ ಭರಿತದಿ ಕಲಿಯು ಆದಳು |
ಒಲಿದು ಮನ ಹರುಷದಲಿ ಇರುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Satyanarayana Pooje: Swaami Shree Satyanaaraayanane….

|| ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ||

ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನೆ ||ಪ||
ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡೋ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನನೆ ||ಅ.ಪ||

ವಾಸುಕಿಶಯನನೆ | ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಣನೆ | ವಾಸ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣನೆ |
ಸಾಸಿರನಾಮದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವನೆ | ದಾಸ ಜನರ ಹಿತ ರಕ್ಷಕನೆ ||೧||

ಶೃಂಗಾರ ಪೀಠದಿ | ರಂಜಿಸಿ ಕಲಶವ | ಗಂಗಾಜಲವ ತುಂಬಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ |
ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ | ಅಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ||೨||

ಗುರುದ್ವಿಜರೊಡಗೂಡಿ | ಸಂಕಲ್ಪವನು ಮಾಡಿ | ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ವ್ರತಕೆ ತಕ್ಕ |
ಸರಿತೂಕ ಕ್ರಮದಂತೆ ರಚಿಸಿ ಸಪಾದವ | ಪರಮಭಕ್ತಿಯೊಳು ತಂದಿರಿಸುವೆವು ||೩||

ವ್ರತ ಕಥೆ ಮಹಿಮೆಯ | ಹೇಳಿ ಕೇಳುವರಿಗೆ | ಸತತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವಗೆ |
ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಪರಿಗೆ | ಗತಿಮೋಕ್ಷ ಶಾಶ್ವತ ಫಲ ನೀಡುವೆ ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Lakshmi Pooje : Bandale Mahaa Lakshmi….

|| ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ||

ಬಂದಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ | ನಮ್ಮಯ ಮನೆಗೆ | ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲಿ ||
ಬಂದಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ | ನಿಂದಳು ಗೃಹದಲ್ಲಿ |
ನಂದ ಕಂದನ ರಾಣಿ | ವೃಂದಾವನದಿಂದ ||ಪ||

ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ | ಇಕ್ಕುತ ಕಾಲ ಝಣಿರೆಂಬ ನಾದದಲಿ ||
ಸಜ್ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ | ಸಾಯುಜ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ |
ಮೂರ್ಜಗದೊಡೆಯನ | ಮುದ್ದು ಮೋಹದ ರಾಣಿ ||೧||

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಸಂಪತ್ ಶುಕ್ರವಾರ | ಪೂರ್ಣಿಮ ದಿವಸದೊಳು ||
ಭೂಸುರರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ | ಸಾಸಿರ ನಾಮ ಪಾಡೆ |
ವಿಶ್ವ ವಂದಿತೆ ನಮ್ಮ | ವಾಸುದೇವನ ರಾಣಿ ||೨||

ಕನಕಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆ | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ | ಕನಕಾಂಬರ ಶೋಭಿತೆ ||
ಕನಕ ಕುಂಡಲ | ಕಿರೀಟಧಾರಿಣಿ ದೇವಿ |
ಕರುಣವ ಬೀರುತ್ತ | ಭರದಿ ತಾ ಬಂದಳು ||೩||

ಕಮಲ ನಯನೆ ಬಂದಳು | ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ | ಕನಕಾಭರಣವಿಟ್ಟು ||
ತರ ತರ ಪೀತಾಂಬರ | ಶೋಭಿತವಾದ |
ಕಮಲಾಸನದೊಳು | ಕಮಲೇಶನ ರಾಣಿ ||೪||

ಹೇಮಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆ | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ | ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿ ವಾಸಿತೆ ||
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತೆ | ಧಾರುಣಿ ಪೋಷಿತೆ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಹಾರಿಣಿ | ದೀನೋದ್ಧಾರಿಣಿ ||೫||

ಕನಕವಾಯಿತು ಮಂದಿರ | ದೇವಿಯು ಬರಲು | ಜಯ ಜಯ ಜಯವೆನ್ನಲು ||
ನಿರುತದಿ ಯೋಗಿಗಳ | ಸೇವ್ಯಮಾನಿತಳಾಗಿ |
ಕನಕಮಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ | ಕಾಂತನ ಒಡಗೊಂಡು ||೬||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Lakshmi Pooje : Baare Nammane Olage….

|| ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ||

ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ | ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ||ಪ||

ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ | ಬಹಳ ಕರುಣದಿಂದ |
ಜೋಡಿಸಿ ಕರಗಳ ಮುಗಿವೆನಾ ಚರಣಕೆ ||ಅ.ಪ||

ಜರಿಯ ಪೀತಾಂಬರ | ನೆರಿಗೆಗಳ ನೀಯುತ |
ಸುರಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಚಂದ್ರ | ಹಾರಗಳೊಪ್ಪುವ ||೧||

ಮಂದಗಮನೆ ನಿನಗೆ | ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ |
ಇಂದಿರೇಶನ ಕೂಡ ಇಂದು | ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ||೨||

ಹರಡಿ ಕಂಕಣದುಂಡು | ಕರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ |
ತರಳೆ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ | ಕರುಣವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shiva Stuti: Paalisayyaa Paarvateeshvaraa….

 || ಶಿವ ಸ್ತುತಿ ||

ಪಾಲಿಸಯ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರಾ || ನೀ ಎನ್ನೊಳೊಲಿದು ||ಪ||
ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪಾರ್ವತೀಶ | ಲೋಲ ನೇತ್ರ ಭಕ್ತ ಪೋಷ |
ನೀಲಕಂಠ ಪಾರಮೇಶ | ಶೂಲ ಧಾರಿ ತ್ರಿಪುರಹರನೆ ||ಅ.ಪ||

ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಈಶ್ವರ | ಶೋಕಾದಿ ಭಕ್ತ | ಕಿಂಕರ ದುಷ್ಟರ ನಾಶನೆ |
ಶಂಕರ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ  | ಕಿಂಕರರೊಳು ಪೂಜೆಗೊಂಡೆ |
ಶಂಕರಿಯ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ | ಶಾಂತಕಾ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ||೧||

ಶಿವ ಶಿವ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥನೆ | ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿ | ಭವಹರ ಭವಾನಿ ಕಾಂತನೆ |
ದೇವ ದೇವ ಎನಿಸಿ ಜಗದೊಳು | ಭವ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸೊ |
ಕೈವಲ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ ನಿನ್ನ | ಮೇಲೆ ಮನಸ ನೆಲೆಸೊ ದೇವ ||೨||

ಮಹಾನುಭಾವ ಮದನ ಸುಂದರ | ಮಹಾದೇವ | ಮಾಬಲೇಶ ಮಧುಕರೇಶ್ವರ |
ಮಹಿಯೊಳಿರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು | ಮೋಹವಿತ್ತು ಕಾಯೊ ಎನ್ನ |
ಮೇಲೆ ಮೋಹವನ್ನು ನೀನು | ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file