Shiva Stuti: Vandaneya Maaduvenu……

||ಶಿವ ಸ್ತುತಿ||

ವಂದನೆಯ ಮಾಡುವೆನು | ಇಂದುಶೇಖರ ನಿನಗೆ ||
ಹೊಂದಿರುವ ಭವದ ಈ | ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸೊ ||ಪ||

ನೊಂದೆನೀ ದೇಹದೊಳ್ | ಬಂಧು ಬಾಂಧವನು ನೀ ||
ಎಂದು ನಂಬಿದೆನು ನಾ | ನೀ ಬಂದೆನ್ನ ಕಾಯೋ ||೧||

ಸ್ವಾರ್ಥಕೆನ್ನುತ ದುಡಿದು | ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಜನ್ಮ ||
ಸಾರ್ಥಕವ ನೀಡೆಂದು | ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನಯ್ಯಾ ||೨||

ಕರುಣವಾರಿಧಿ ನಿನ್ನೊಳ್ | ಶರಣು ಬಂದಿಹ ಎನ್ನ ||
ದುರಿತಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ | ಪೊರೆಯೊ ಸಂಪನ್ನ ||೩||

ಸತಿಗೆ ಕರೆದಿತ್ತೆಯೊ | ಹಿತದಿ ತಾರಕ ಬೋಧೆ ||
ಪತಿತಳಾದೆನಗೆ ಸದ್ಗತಿ | ನೀನೆ ಕಾಯೋ ||೪||

ನೀಲಕಂಠನೆ ಮುಡಿಯ | ಮೇಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ||
ಮಾಲೆಯಾದರು ಒಂದ | ನೀಡು ದಯದಿಂದ ||೫||

Keyboard: Sudha Prasanna        Voice: Smt. Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s