Shiva Stuti: Jayadeva Jayadeva…..

||ಶಿವ ಸ್ತುತಿ||

ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ | ಜಯಮಾಂ ಗಿರೀಶ ||
ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವೆ | ಸಚ್ಚಿ ಸುಖ ತೋಷ ||ಪ||

ಸರ್ವರೊಳು ನೋಡಿದರೂ ನೀನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ |
ಊರ್ವಿ ಆಕಾಶ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳೂ ಎಲ್ಲ ||
ಸರ್‌ವೇಶ್ವರನೆಂಬುವುದು ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲ |
ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರನೆಂದು ಬಲ್ಲವರೇ ಬಲ್ಲ ||೧||

ಸಕಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಎಂಬುದು  ನಿನ್ನಯ ಲೀಲೆ |
ಅಖಿಲ ಘಟಗಳೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ||
ಭಕ್ತಿ ಭಾವವೆಂಬುದು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪಜ್ವಾಲೆ |
ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಎತ್ತುವೆ ನಿನ್ನಯ ಮೇಲೆ ||೨||

ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಕ  ದೇವ | ನಿರುತ ನಿರ್‌ದೋಷ |
ಸಕಲ ಜನರ ಹೃದಯ ಕಮಲ ನಿವಾಸ ||
ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಭವ ಭಯ ದುಃಖ ವಿನಾಶ |
ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಮಲಾನಂದ ಶ್ರೀ ಮಾಂ ಗಿರೀಶ ||೩||

Keyboard: Sudha Prasanna        Voice: Smt. Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

2 responses to “Shiva Stuti: Jayadeva Jayadeva…..

  1. veenaravishankar

    Thanks for all the songs. Today only I came to know about this address. Really very happy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s