Ganapatiyalli Vara Bediddu: Karunisenage varavaa….

|| ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ವರ ಬೇಡಿದ್ದು||

ಕರುಣಿಸೆನಗೆ ವರವಾ | ದೇವಾ || ಕರುಣಿಸು ದೇವ | ಕರುಣ ಸಂಜೀವ |
ನಿರುತವು ನಿನ್ನೊಳು ಬೆರೆಯುವ ತೆರವ ||ಪ||

ಹಸ್ತದಿ ಗೌರಿ | ಪಡೆದಳು ನಿನ್ನ | ಹಸ್ತಿಮುಖ ಎಂದೇ ಕರೆವಳು ಮುನ್ನ ||
ಮಸ್ತಕದಲಿ ರಂಜಿಪ ನಾಮವೆ ಚಂದನ | ಶಿಸ್ತಿನಿಂ ರಂಜಿಪನೆ ||೧||

ಕರುಣಾಕರನೆ | ದುರಿತ ಸಂಹರನೆ | ಶಿರದೊಳು ರತ್ನ ಕಿರೀಟ ಶೋಭಿಪನೆ ||
ಶರಣರ ಕುಲ ಉದ್ಧರಿಸೈ ನೀನೆ | ಶರಣು ಬಂದೆನು ನಾನೆ ||೨||

ಸರ್ವಾರಂಭನೆ | ಶರ್ವಾಣಿ ಸುತನೆ | ದೂರ್ವಾದಿಗಳಿಂ ಪೂಜೆ ಗೊಂಬವನೆ ||
ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕು ಮೇಲಾಗಿ ನಿಂದವನೆ | ಸರ್ವಜ್ಞನು ನೀನೆ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s