Satyanarayananige Naivedya: Satyanaaraayana Moorthi…..

|| ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ||

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಹಿಸೊ | ಉತ್ತಮ ಭೋಜನವ | ದೇವಾ | ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನನೆ ||ಪ||
ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು ಎನ್ನಿಷ್ಟಾರ್ಥವನು | ಧಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು ಶ್ರೀ||೧||

ಕೌತುಕ ಚರಿತ | ಖ್ಯಾತಿವಂತ | ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ | ಸಿರಿಯಾ ಪತಿ ಕಮಲನಯನ |
ಮತಿವಂತರೊಳು ವಾಸಿಸುವವನೆ | ನುತಿಯನು ಗೈವೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ||೨||

ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿ | ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರ | ತಾಪವ ಕಳೆದಿರುವ | ಶ್ರೀಲೋಲ | ದ್ರೌಪತಿಗಗ್ರಜನೆ |
ಕೃಪೆಯನು ಮಾಡು ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮಾ | ವಿಪುಲವಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ||೩||

ರೂಪ ರಹಿತನೆ | ತಾಪಹಾರಿ | ರಿಪು ಸಂಹಾರಕನೆ | ನಾ ನಾ ರೂಪಧಾರಿಯೆ ನಿನಗೆ |
ಸಪಾದ ಪ್ರಿಯನೆ | ಹೋಳಿಗೆ ಬೂಂದ್ಯ | ಆಪೂಪಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿರುವ ||೪||

ನೀಲ ಬಣ್ಣದೊಳು ಮೆರೆವ ಹರಿಯೆ | ಥಳಥಳಿಪ ಮಣಿಯ | ಮುತ್ತ ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿರುವೆ |
ಜಲಜನಾಭನೆ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ | ಕಲಸನ್ನ ಮೊಸರನ್ನಗಳನು ||೫||

ಅರಿಹಾರಿಯೆ ನೀ ತೊರೆಯದಿರೆನ್ನ | ಪೊರೆಯುವದನವರತ | ಹರಿಯೆ | ಮರೆಯಬೇಡದನ |
ಸೆರಗನು ಒಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆನಯ್ಯಾ | ಗುರುವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಸೇವಕಿ ನಾ ||೬||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s