Shree Guru Stuti: Shreedhara Guruvara….

|| ಗುರು ಸ್ತುತಿ ||

ಶ್ರೀಧರ ಗುರುವರ ಮಾಧವ ಭವಹರ |
ಸಾಧುವರ್ಯನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ||ಪ||

ವಂದಿಪೆ ಮನ ಹೊಂದಿಪೆ | ಬಂದೆನು ಭವದೊಳು |
ಕುಂದು ಕೊರತೆಯೊಳು | ನೊಂದೆನು ಗುರು ಸೀತರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ||೧||

ದೇವನೆ ಸುಖ ಠಾವನೆ | ಸೇವಕ ಪ್ರಿಯನೆ |
ಪಾವನ ಪಾದನೆ | ಕಾವುದು ಅನುದಿನ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ||೨||

ಸುಂದರಾ ಶಮಾ ಮಂದಿರ | ದಂದುಗಾಸುರಹರ |
ನಂದದಾಯಕ ದಯಾ | ಸಿಂಧು ಚಂದಿರ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ||೩||

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ನಿಜ ಗತಿಯೊಳು | ಸತಿ ಪುರುಷರು ಎಂಬ |
ಮತಿಯಳಿದಿಯೊ ಬಂದ | ಪತಿತರ ಪಾವನ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ||೪||

ನಾಥನೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತನೆ | ಮಾತಿನೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ |
ನೀತಿಯೊರೆದು ಭವ | ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದಾತ್ಮಾರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s