Shiva Stuti: Jagadeeshaa Sarveshaa….

|| ಶಿವ ಸ್ತುತಿ ||

ಜಗದೀಶಾ ಸರ್ವೇಶ | ಗತಿ ನೀನೆನಗೆ ಸೋಮೇಶಾ ||ಪ||

ಕನಸಲಿ ಮನಸಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನಾ | ನಿನ್ನ ದರುಶನಕೆ ಎನ್ನ ತನುಮನ ||
ನೀಡು ನೀ ದಯವನು ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ | ಹರುಷ ಪಡಲು ಎನ್ನ ಜನುಮ ಪಾವನ ||೧||

ಪ್ರಣವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನು ನೀನೆ | ಎನ್ನ ಜೀವನದ ನಿಲಯವು ನೀನೆ ||
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನೀನೆ | ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒಡೆಯನು ನೀನೆ ||೨||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Smt.Shobha Ganapati Bhat

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s