Ganesha Stuti : Namisuve Devaa…

|| ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ ||

ನಮಿಸುವೆ ದೇವಾ ಶರಣರ ಕಾಯ್ವಾ ||
ದೇವನೆ ಗಣರಾಯಾ | ದಯಾಮಯ | ದೇವನೆ ಗಣರಾಯಾ ||ಪ||

ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರ ಧರ ಶಿವ ತನಯಾ ||
ಸುಜನರ ಪಾಲಕ ಭಜಿಸುವೆ ಅನುದಿನ ||೧||

ಚಂದಿರ ನಗಲು ಶಾಪವನಿತ್ತೆ ||
ಚಂದದಿ ಉದರಕೆ ಉರಗನ ಬಿಗಿದೆ ||೨||

ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರನೆ ಗರ್ವ ರಹಿತನೆ ||
ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯದೊಳ್ ನಿರ್ವಿಘ್ನವ ನೀಡುವೆ ||೩||

ಆದಿಪೂಜಿತನೆ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯನೆ ||
ಆದರಿಸೀ ನಿನ್ನ ಮೋದದಿ ವಂದಿಪೆ ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Smt.Shobha Ganapati Bhat

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s