Shree Shiva Stuti:Bandiruve Ninnalli…..

|| ಶಿವ ಸ್ತುತಿ ||

ಬಂದಿರುವೆ || ನಾ || ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾಧವ || ದೇವ ಗಂಗಾಧರಾ |
ದಯೆತೋರೋ ದೇವಾ ಉಮಾಶಂಕರಾ ||ಪ||

ತಾಂಡವದಲಿ ನೀನು ಮೈಮರೆತೆಯಾ | ಬಡವಳ ಈ ಕೂಗ ನೀ ಕೇಳೆಯಾ ||
ಎಂದೆಂದೂ ಎಡಬಿಡದೆ ನಾ ನಂಬಿದೆ | ಬಂದೆನ್ನ ಕಾಯೋ ಗಿರೀಶಾ ||೧||

ಕರುಣಾಮಯಾ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿಹೆ |  ಕರುಣೆಯ ತೋರೋ ದಯಾಶಂಕರಾ ||
ನಿರುತ ಎನ್ನಯ ಮನದಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರು | ಗುರು ಮಂಗಳೇಶ ಕಲ್ಲೇಶ ಗಿರೀಶ ||೨||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Shobha Ganapati Bhat

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s