Ganesha Stuti: Chandrachooda Nandanaa….

|| ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ ||

ಚಂದ್ರಚೂಡ ನಂದನ | ನಾನಿಂದು ಗೈವೆ ವಂದನ ||ಪ||
ಬಂದ ಭವದ ಬಂಧನ | ದಿಂದ ಮಾಡು ಮೋಚನ ||ಅ.ಪ||

ಭೂಮಿ ಅಮರ ಪಾಲನೆ | ನೀ ಸೋಮ ಗರ್ವ ಹಾರನೆ |
ಕಾಮಾರಿಯ ಕುಮಾರನೆ | ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನೆ ||೧||

ಏಕದಂತ ಮೂರುತಿ | ತ್ರಿಲೋಕ ಭರಿತ ಕೀರುತಿ |
ಬೇಕೆಂಬುದನೆ ನೀಡುತಿ | ಶೋಕಗಳನೆ ನೀಗುತಿ ||೨||

ಪಂಚ ಭಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರೀತನೆ | ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ಣ ತೋಷನೆ |
ಪಂಚ ತತ್ವ ಮೂಲನೆ | ಪಂಚ ಭೂತ ಸತ್ವನೆ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Savita Chandrashekhara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s