Yajneshwarana Huttu:Guruhiriyara Paada….

|| ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನ ಹುಟ್ಟು ||

ಗುರುಹಿರಿಯರ ಪಾದ ಪದ್ಮಕಭಿವಂದಿಸಿ | ಸ್ಮರಹರ ಪಿತಗೆ ನಮೋ ಎಂದು |
ನಮೋ ಎಂದ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರರ | ಚರಿತೆಯನೆ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳೂವಿ ||ಪ||

ಸೄಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿತ್ತದೊಳಾಲೋಚಿಸಿ | ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನೆ ಬೆಸಗೊಂಡು |
ಬೆಸಗೊಂಡು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರರ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದೆ ನುಡಿದಾನೆ ||೧||

ದೇವಾದಿಸುರರು ತಮ್ಮಾಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ | ಪಾವಕನ ನಮಗೆ ದಯಮಾಡಿ |
ದಯಮಾಡಿ ಕೊಡಿರೆಂದು | ದೇವಾದಿ ಸುರರು ನುಡಿದಾರೆ ||೨||

ಗಂಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸಹ ನಂದಿ ವಾಹನವೇರಿ | ಬಂದಾರೆ ಸುರರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ |
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರರು | ಇಂದ್ರ ಮಾಡುಗ್ರ ತಪವನ್ನು ||೩||

ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಜನರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಸವಿದು | ಪನ್ನೀರಾಹಾರ ದೊಳಗಿರ್ಪ |
ಒಳಗಿರ್ಪದೆಂಬುವದ | ಪನ್ನಗಭೂಷಣನು ತಿಳಿದಾನೆ ||೪||

ಉರಗಭೂಷಣ ತಾನು ಅರಿಯದೆ ಎಂತೆಂಬ | ಧರೆಯ ಮಾನವರ ಅತಿ ಪಾಪ |
ಅತಿಪಾಪದ ಹೊರೆಗಳ | ಹೊರಲಾರೆ ಎಂದೇ ನುಡಿದಾನೆ ||೫||

ಕಡಲೇಳು ಸಾಗರದ ನಡು | ಮಧ್ಯದೊಳಗಿರುವ ಪೊಡವಿಪಾಲನೆಂಬ ಪುರುಷನ |
ಪುರುಷನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕೆ | ಕಡು ಉಗ್ರ ತಪವಾಚರಿಸಿದ ||೬||

ನೀನಲ್ಲದೆ ಜಗವನು ಸಲಹುವರ್ಯಾರೆಂದು | ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜಗಕೆಲ್ಲ |
ಜಗವ ಮೂರ್ಲೋಕವನು | ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದೇ ನುಡಿದಾರೆ ||೭||

ಕರೆತಂದು ಕಮಲ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ | ಒಂದಾಗಿ ಸುರರು ನಮಿಸುತ್ತ |
ನಮಿಸುತ್ತ ಪೊಡವಿಪಾಲಗೆ | ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸುರರೆಲ್ಲ ||೮||

ಸುರರಾಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಹರ ನಸುನಗುತಲಿ | ಶಿರನಗಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಅನಲನ |
ಅನಲ ಮೂರ್ಲೋಕವನು | ಸುಡುವಂದದಲಿಳಿದ ಧರಣಿಗೆ| |೯||

ಗುಡುಗುಡು ಗುಟ್ಟುತ್ತ ಗಗನ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತ | ಶಿರನಗಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಅನಲನ |
ಅನಲ ಮೂರ್ಲೋಕವನು | ಸುಡುವಂದದಲಿಳಿದ ಧರಣಿಗೆ ||೧೦||

ಗಗನದ ತಾರೆಗಳು | ಉದುರುದುರುವಂದದಲಿ ಬಿಡಿ ಮುತ್ತು ಸುರಿದ ತೆರನಂತೆ |
ತೆರನಂತೆ ಪೊಡವಿಪಾಲನು | ಕಡುಬೇಗದಲಿಳಿದ ಧರಣಿಗೆ ||೧೧||

ಕರೆತಂದು ಕಮಲ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ | ಒಂದಾಗಿ ಸುರರು ನಮಿಸುತ್ತ |
ನಮಿಸುತ್ತ ಪೊಡವಿಪಾಲಗೆ | ಕರ್ಪೂರದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೧೨||

ಕೊಡಕೊಡದಲಿ ಘೄತ ತಿಲದುಂಡೆ ರಾಶಿಗಳು | ಬರಹದ ಶಾಲು ರಚನೆಯ |
ರಚನೆ ಪೀತಾಂಬರದ | ಪಾವಕಗಾಹುತಿಯ ಎರೆದಾರೆ ||೧೩||

ದರ್ಭೆ ಸಮಿಧವು | ಯಜ್ಞೋಪವೀತಗಳು | ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಹಿತ ನವವಿಧ |
ನವವಿಧ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ | ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಗಾಹುತಿಯ ಎರೆದಾರೆ ||೧೪||

ಹಂಡೆ ಕರೆದ ಹಾಲು | ಹಲವು ಪರಿ ಭಕ್ಷಗಳು | ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಹಿತ ನವವಿಧ |
ನವವಿಧ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ | ಪಾವಕಗಾಹುತಿಯ ಎರೆದಾರೆ ||೧೫||

ಇಂತು ಪೊಡವಿಪಾಲನ ಅಂತರಂಗದ ಕಥೆಯ | ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒರಿವೆನು |
ಒರಿವೆನು ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕರುಣಿಸು ||೧೬||

ಜಯ ಜಯ ಪೊಡವಿಪಾಲನಿಗೆ | ಜಯ ಕಾಲನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ | ಜಯಜಯ ಪಾವಕಗೆ ಎನುತಾಲೆ |
ಎನುತಾಲೆ ಭಕ್ತರು ಜಯವೆಂದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೧೭||

ಮಂಗಳ ಪೊಡವಿಪಾಲನಿಗೆ |  ಮಂಗಳ ಕಾಲನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ | ಮಂಗಳ ಪಾವಕಗೆ ಎನುತಾಲೆ |
ಎನುತಾಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು | ಜಯಮಂಗಳಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೧೮||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s