Kanchu Bhiksha:Maadhava Gopala Banda…

|| ಕಂಚು ಭಿಕ್ಷ ||

ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಬಂದ ನೋಡಿರಮ್ಮ |
ಅವನ ಪಾದದ ಗೆಜ್ಜೆ ಧನಿಯು ಚೆಂದವಮ್ಮ |
ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲಗೆ ಭಿಕ್ಷವ ನೀಡಿರಮ್ಮ ||ಪ||

ಹಸ್ತದಲ್ಲೆ ರತ್ನದ ಕೊಳಲ ಪಿಡಿದನಮ್ಮ |
ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಮುತ್ತಿನ ಪದಕ ಚೆಂದವಮ್ಮ |
ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವ ಹಣೆಯೊಳಗಿಟ್ಟನಮ್ಮ |
ಕೃಷ್ಣನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ | ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗುವುದಮ್ಮ ||೧||

ಕರದೊಳಗೆ ದ್ರವ್ಯದ ಕೊಳಲ ಪಿಡಿದನಮ್ಮ |
ಅವನ ಸುಳಿಗುರುಳು ಕೋಮಲಾಂಗ ಚೆಂದವಮ್ಮ |
ಕೊಡವ ಒಡೆದು ಹಾಲು ಮೊಸರ ಸುರಿದನಮ್ಮ |
ವಾರಿಜನಾಭ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಮ್ಮ || ೨||

ವಾರಿಜನಾಭ ಮೇಳಗಳಿಂದ ಬರುವನಮ್ಮ |
ಸಖಿಯರ ಸೀರೆಯೆಲ್ಲ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಓಡಿದನಮ್ಮ |
ಓಡಿ ಕಡಹದ ಮರವನೇರಿ ನೋಡಿದನಮ್ಮ |
ವಾರಿಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಮ್ಮ ||೩||

ಪಂಕಜನಾಭ ಬಿಂಕದಿ ಕೊಳಲ ಪಿಡಿದನಮ್ಮ |
ಅವನ ಕೊಂಕಿನ ಕೊಳಲು ಕೋಮಲಾಂಗ ಚೆಂದವಮ್ಮ |
ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಸುರರ ಕುಲವ ಮಡುಹಿದನಮ್ಮ |
ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಮ್ಮ ||೪||

ಮಂತ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವನಮ್ಮ |
ಅವಗೆ ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳು ಬಾರವಮ್ಮ |
ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವನಮ್ಮ |
ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಮ್ಮ ||೫||

ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಎಂದು ಬರುವನಮ್ಮ |
ಅವನ ಕೈಯೊಳಕ್ಷಯಪಾತ್ರ ಪಿಡಿದನಮ್ಮ |
ಜನನಿಯ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ನಿಂತನಮ್ಮ |
ತರಳಗ‍ಹರಳಿನ ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿರಮ್ಮ ||೬||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s