Udugore:Sannaganchina Shaalu….

|| ಉಡುಗೊರೆ ||

ಸಣ್ಣಗಂಚಿನ ಶಾಲು ವಲ್ಲಿಯು | ಚಿನ್ನದುಂಗುರ ಚುಳುಕಿ ಬಳೆಯು |
ಪೊನ್ನ ಕಂಕಣ ಹಸಿರು ಶಾಲೆಯ | ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಬಾಲ್ದುಡುಗೆ ಬಂಗಾರವ |
ಬ್ರಹ್ಮನೊದಗಿಸಿದನೆ ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ||೧||

ಕಾಶಿ ಪಾವಡದಲ್ಲೆ ಬಿಗಿದಿದ್ದ | ಕೆತ್ತಿಸಿದ ನವರತ್ನದ್ವಲ್ಲಿಯು |
ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿದು ಹಸಿರು ಶಾಲೆಯ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಬಾಲ್ದುಡುಗೆ ಬಂಗಾರವ |
ವಸಿಷ್ಠರೊದಗಿಸಿದರೆ ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ||೨||

ಗುಂಡುಗೋಪುದ್ದಂಡಪಾಣಿಗೆ | ಪ್ರಚಂಡ ಭೈರವನಿತ್ತ ಸಭೆಯೊಳು |
ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿದು ಹಸಿರು ಶಾಲೆಯ | ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಬಾಲ್ದುಡುಗೆ ಬಂಗಾರವ |
ಬಂಧುಗಳೊದಗಿಸಿದರೆ ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s