Vadhu Pravesha:Banda Mandirake Siriya Tanda….

|| ವಧೂಪ್ರವೇಶ ||

ಬಂದ | ಮಂದಿರಕೆ ಸಿರಿಯ ತಂದ | ಮಂದಿರಕೆ ಸಿರಿಯ ತಂದ ||ಪ||
ನಂದ ಕಂದ ಚಂದ | ದಿಂದ ಬಂದು ನಿಂದ |
ಮಂದಹಾಸದ ಮುದ್ದು ಮೊಗದ ನಂದನೆಯ ಸಹಿತ ಬಂದ ||ಅ.ಪ||

ಅತ್ತ ರುಕುಮ ತನ್ನನುಜೆಯ | ಮತ್ತೆ ಶಿಶುಪಾಲಂಗೀವ ವಾರ್ತೆಯ |
ಚಿತ್ತದ್ವಲ್ಲಭ ಬಾ ಎಂದು ಹರಿಯ | ಮತ್ತೆ ಕರೆಸಿದಾ ಸತಿಯ ||೧||

ಅಂಬಿಕಾ ಪೂಜೆಯ ನೆವದಿ | ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಬಂದ ವೇಳ್ಯದಿ |
ಸಂಭ್ರಮವ ನೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಿ | ಬಂಡಿಯೊಳಗೆ ಕೂಡ್ರಿಸಿ ಜವದಿ ||೨||

ಆರು ಅರಿಯದಂತೆ ಸೇರಿ | ಸಾರಸಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮುರಾರಿ |
ನಾರಿ ರತುನ ತಂದು ಈ ಪರಿ | ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s