Vadhu-Vararige Aarati: Maarana Taatage….

|| ವಧೂ ವರರಿಗೆ ಆರತಿ ||

ಮಾರನ ತಾತಗೆ || ಆರತಿ ಬೆಳಗೆ | ನಾರಿ ಶಿರೋಮಣಿಯೆ ||
ನೀರೆ ಬಾರೆ | ನಾರಿಶಿರೋಮಣಿಯೆ ||ಪ||

ಅರ್ತಿಲಿ  ಬೆಟ್ಟವ  ಎತ್ತಿಹನಂತೆ | ಮತ್ತೆ ಕರಡಿಯ ಮಗಳನು ವರಿಸುವನಂತೆ |
ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ | ಸತ್ಯಭಾಮ ಪ್ರಿಯಗೆ || ನೀರೆ||

ಶರಧಿ ಶಯನನಾಗಿ ಇರುತಿಹನಂತೆ | ಶರಧೀಶ ಸುತೆಯನ್ನು ವರಿಸುವನಂತೆ |
ಭರದಿ ಸುರರಿಗೆ ಅಮೃತವ ತಂದೆರೆದಿಹ | ಕರುಣಾನಿಧಿ ಸಿರಿವರಗೆ ||ನೀರೆ||

ಪಂಚ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯನಂತೆ | ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಮನ ಕಾಯ್ದವನಂತೆ |
ಕೊಂಚ ನಿಲ್ಲದೆ ಕೌರವರನು ಕೆಡಹಿದ | ಪಂಚಮುಖನ ಸಖಗೆ ||ನೀರೆ||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s