Male Neediddu: Maleya Needidalu Ruguvini Devi….

|| ಮಾಲೆ ನೀಡಿದ್ದು ||

ಮಾಲೆಯ ನೀಡಿದಳು | ರುಗುವಿಣಿ ದೇವಿ | ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ||ಪ||
ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಅಗಲದೆ ಇರು ಎಂದು | ಪ್ರಾಣದ್ವಲ್ಲಭ ನರಸಿಂಹ ಮೂರುತಿಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಧರಣಿಯ ಭಾರವನು | ಇಳುಹಲು ಮುನಿಗಳ ಪ್ರೀಯನಿಗೆ |
ಕೊರಳ ಶಂಖ ಚಕ್ರ | ಮೆರೆವ ರೂಢಿಯ ವೀರ |
ತುರುಗಳ ಕಾಯ್ವಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಗೆ ||೧||

ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿದಗೆ | ಅಮೃತವ ದೇವತೆಯರಿಗಿತ್ತಗೆ |
ಮೇಧಿನಿ ಮಂಚದಿ ತೋರುವ ಸುರನದಿ |
ಬಾಲ ಭಾಸ್ಕರ ತೇಜ ಕಂಬದಿಂದೊಡೆದನಿಗೆ ||೨||

ಕಂಬದಿಂದೊಡೆದನಿಗೆ | ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕರುಳ ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿ |
ತಂದೆಯ ಕೊಂದು | ಕಂದನ ಮನ್ನಿಸಿ |
ಚಂದದಿಂ ಸಲಹಿದ ನರಸಿಂಹವತಾರಗೆ ||೩||

ಮುತ್ತಿನ ಕೊಳಲ ತಾನು | ನುಡಿಸುತಲೀಗ | ಮಿತ್ರೆಯರೊಲಿಸಿದಗೆ |
ಮಿತ್ರೆ ರುಗುವಿಣಿ ಅಭಿಮಾನವ ಕಾಯೆಂದು |
ಅಚ್ಯುತಾಧರ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಾಕ್ಯ ವೆಂಕಟಗೆ ||೪||

 

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Triveni Prabhakar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s