Shiva Stuti :Aaratiya Maduvevu Maarahara….

|| ಶಿವನಿಗೆ ಆರತಿ ||

ಆರತಿಯ ಮಾಡುವೆವು ಮಾರಹರ ನಿನಗೀಗ ||ಪ||
ಸೇರುತೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭೂರಿ ತೋಷದೊಳು ||ಅ.ಪ||

ಶಂಕರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಭಜಕ | ಸಂಕಟವ ಹರಿಸೆನುತ |
ಶಂಖ ಜಾಗಟೆ ಗೈವ | ಓಂಕಾರ ನಾದ ||೧||

ಕಪ್ಪುಗೊರಳನೆ ಪತ್ರೆ | ಪುಷ್ಪಗಳ ಅರ್ಪಿಸುತಾ|
ತಪ್ಪದೆ ಗೈಯುವೆವು | ಕರ್ಪೂರಾರತಿಯಾ ||೨||

ಕಂದುಗೊರಳನೆ ಮುಂದೆ | ತಂದಿಟ್ಟ ನೈವೇದ್ಯ |
ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸೆಂದು | ವಂದಿಸುವೆ ಜೀಯಾ ||೩||

ಪಾಪಹರ ಪರಮೇಶ | ರೂಪ ರವಿಯ ಪ್ರಕಾಶ |
ಪಾಪ ಹರಿಸಲು ತೋರ್ವೆವು | ಧೂಪ ದೀಪಗಳಾ ||೪||

ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸುಮಗಳನು | ಚೆಲ್ಲುವೆವು ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ |
ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಪೊರೆ | ಚೆಲ್ವ ರಾಮೇಶಾ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s