Shiva Stuti: Paalisayyaa Paarvateeshvaraa….

 || ಶಿವ ಸ್ತುತಿ ||

ಪಾಲಿಸಯ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರಾ || ನೀ ಎನ್ನೊಳೊಲಿದು ||ಪ||
ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪಾರ್ವತೀಶ | ಲೋಲ ನೇತ್ರ ಭಕ್ತ ಪೋಷ |
ನೀಲಕಂಠ ಪಾರಮೇಶ | ಶೂಲ ಧಾರಿ ತ್ರಿಪುರಹರನೆ ||ಅ.ಪ||

ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಈಶ್ವರ | ಶೋಕಾದಿ ಭಕ್ತ | ಕಿಂಕರ ದುಷ್ಟರ ನಾಶನೆ |
ಶಂಕರ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ  | ಕಿಂಕರರೊಳು ಪೂಜೆಗೊಂಡೆ |
ಶಂಕರಿಯ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ | ಶಾಂತಕಾ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ||೧||

ಶಿವ ಶಿವ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥನೆ | ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿ | ಭವಹರ ಭವಾನಿ ಕಾಂತನೆ |
ದೇವ ದೇವ ಎನಿಸಿ ಜಗದೊಳು | ಭವ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸೊ |
ಕೈವಲ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ ನಿನ್ನ | ಮೇಲೆ ಮನಸ ನೆಲೆಸೊ ದೇವ ||೨||

ಮಹಾನುಭಾವ ಮದನ ಸುಂದರ | ಮಹಾದೇವ | ಮಾಬಲೇಶ ಮಧುಕರೇಶ್ವರ |
ಮಹಿಯೊಳಿರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು | ಮೋಹವಿತ್ತು ಕಾಯೊ ಎನ್ನ |
ಮೇಲೆ ಮೋಹವನ್ನು ನೀನು | ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s