Lakshmi Pooje : Bandale Mahaa Lakshmi….

|| ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ||

ಬಂದಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ | ನಮ್ಮಯ ಮನೆಗೆ | ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲಿ ||
ಬಂದಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ | ನಿಂದಳು ಗೃಹದಲ್ಲಿ |
ನಂದ ಕಂದನ ರಾಣಿ | ವೃಂದಾವನದಿಂದ ||ಪ||

ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ | ಇಕ್ಕುತ ಕಾಲ ಝಣಿರೆಂಬ ನಾದದಲಿ ||
ಸಜ್ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ | ಸಾಯುಜ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ |
ಮೂರ್ಜಗದೊಡೆಯನ | ಮುದ್ದು ಮೋಹದ ರಾಣಿ ||೧||

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಸಂಪತ್ ಶುಕ್ರವಾರ | ಪೂರ್ಣಿಮ ದಿವಸದೊಳು ||
ಭೂಸುರರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ | ಸಾಸಿರ ನಾಮ ಪಾಡೆ |
ವಿಶ್ವ ವಂದಿತೆ ನಮ್ಮ | ವಾಸುದೇವನ ರಾಣಿ ||೨||

ಕನಕಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆ | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ | ಕನಕಾಂಬರ ಶೋಭಿತೆ ||
ಕನಕ ಕುಂಡಲ | ಕಿರೀಟಧಾರಿಣಿ ದೇವಿ |
ಕರುಣವ ಬೀರುತ್ತ | ಭರದಿ ತಾ ಬಂದಳು ||೩||

ಕಮಲ ನಯನೆ ಬಂದಳು | ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ | ಕನಕಾಭರಣವಿಟ್ಟು ||
ತರ ತರ ಪೀತಾಂಬರ | ಶೋಭಿತವಾದ |
ಕಮಲಾಸನದೊಳು | ಕಮಲೇಶನ ರಾಣಿ ||೪||

ಹೇಮಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆ | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ | ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿ ವಾಸಿತೆ ||
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತೆ | ಧಾರುಣಿ ಪೋಷಿತೆ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಹಾರಿಣಿ | ದೀನೋದ್ಧಾರಿಣಿ ||೫||

ಕನಕವಾಯಿತು ಮಂದಿರ | ದೇವಿಯು ಬರಲು | ಜಯ ಜಯ ಜಯವೆನ್ನಲು ||
ನಿರುತದಿ ಯೋಗಿಗಳ | ಸೇವ್ಯಮಾನಿತಳಾಗಿ |
ಕನಕಮಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ | ಕಾಂತನ ಒಡಗೊಂಡು ||೬||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s