Shree Devi Pooje: Nodi Pogalu Bandenaa….

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ||

ನೋಡಿ ಪೋಗಲು ಬಂದೆ ನಾ | ಶ್ರೀ ಚಂಡಿ ಪೂಜೆಯ | ಮಾಡಿ ಪೋಗಲು ಬಂದೆನಾ ||ಪ||
ರೂಢಿಯೊಳು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಪುರದಲಿ | ಗಾಢದಿ ತಾ ಶಂಕರರಿಗೊಲಿದೆ |
ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥವನು ಕೊಡುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ ||ಅ.ಪ||

ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷನೊಳು | ಕೋಪದಿ ಇರುವ | ಚಂಡಿ ನವ ದುರ್ಗಾಂಬೆಯ |
ರುಂಡಮಾಲನ ಪತ್ನಿಯಾದ | ಚಂಡ ಮುಂಡರನು ಸಂಹರಿಸಿಯೆ | ಭಂಡರಾದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ |
ಉದ್ಧಂಡರಾದವರನ್ನು ಕಾಯುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ  ||೧||

ಮಹಿಷಾಸುರನ ಬಾಧೆಗೆ | ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರು | ಹಿಮಪರುವತದೊಳಗೆ |
ಬಂದು ಬೇಡೆ | ಹರನ ಇದುರಲಿ | ಹೊರಟು ಕಾಳಿ ಹರುಷದಿಂದಲಿ |
ಮಹಿಷನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಇರುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ ||೨||

ಶಾಲ್ಮಲ ನದಿಯ ಮುಂದೆ | ಒಲಿದು ನೋಡೆ | ಕುಲವ ರಕ್ಷಿಸೆ ಶೀಘ್ರದಿ |
ಸಲಹು ನಿತ್ಯ ನೆನೆವೆ ನಿನ್ನನು | ಕಲಹ ಭರಿತದಿ ಕಲಿಯು ಆದಳು |
ಒಲಿದು ಮನ ಹರುಷದಲಿ ಇರುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s