Shree Devi: Devi Paalisennanu Mudadinda…..

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ದೇವಿ ಪಾಲಿಸೆನ್ನನು ಮುದದಿಂದ | ಮಹಾದೇವಿ ಪಾಲಿಸೆ ಸುಮವೊಂದ ||ಪ||

ಶಾಂಭವಿ ಶೈಲಜೆ ವಂದಿಪೆ ಪದಕೆ | ಕುಂಭಿನಿಗಾಧಾರೆ ನೀನೆಂಬುದಕೆ |
ನಂಬಿ ಬಂದೆನು ತಾಯೆ ಪೊರೆಯೆಂಬುದಕೆ ||೧||

ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡತಿ ಎನ್ನಿಷ್ಟವ ನೀಡೆ | ಕೆಟ್ಟ ಭಾವದಿ ಕಂಗೆಟ್ಟೆನು ನೋಡೆ |
ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆಂದೆನಿಸಿ ಎನ್ನ ನೀ ಕಾಪಾಡೆ ||೨||

ಮರುಳು ಮೋಹದ ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ | ನಿರುತ ಸುಜ್ಞಾನವ ಅರಿವಿನೊಳಿರಿಸಿ |
ನಿರುತ ನಿನ್ನೊಳಗಿರ್ಪ ದಯೆಯೆಂಬ ಸುಮವೊಂದ ||೩||

ನೊಂದು ಬಂದೆನು ಈ ಭವದ ತಾಪದಲಿ | ಸಂದೇಹದೊಳು ಬಿದ್ದೆ ಮಂದಮತಿಯಲಿ |
ಮುಂದೆ ಗತಿಯ ತೋರಿ ಕಂದಳಾನಂದದಿ ||೪||

ಪರಿಪರಿ ಪುಷ್ಪವ ಬೇಡೆನು ನಾನು | ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಮವೊಂದ ನೀಡವ್ವ ನೀನು |
ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯದೊಳ್ ಮೆರೆಸಿ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s