Jogula : Paadi ToogidaLe Paramaatmanaa..

|| ಜೋಗುಳ ||

ಪಾಡಿ ತೂಗಿದಳೆ ಪರಮಾತ್ಮನ | ಯಶೋಧಾ ದೇವಿ | ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿದಳೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ||ಪ||
ಮಾಣಿಕದ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಿಟ್ಟು ತೂಗಲು | ಪಾಡೀ ತೂಗಿದಳೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ||ಅ.ಪ||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿ ಶ್ರೀಹರಿ ತಾನು | ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ | ಬಾಲರೂಪಿನಲಿ ಪವಡಿಸುತಿರಲು |
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯದಿ ನಲಿಯುತ ತಾನು | ಮಾಧವ ಮಧುಸೂಧನ | ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ||೧||

ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ಭಾರವ ಪೊತ್ತು | ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾ | ಮೂರಡಿ ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿ |
ನಾರಿ ಸೀತೆಯ ತಂದು ಕ್ಷೀರ ಪಾವನ ಮಾಡಿ | ಧೀರನಾಗಿಯೆ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ||೨||

ಪಂಕಜನಾಭನೆ ಪಾವನಚರಿತ | ತನ್ನ ಬೆರಳ | ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟು ನಲಿವ |
ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಖ ನೋಡುತ ನಲಿಯುತ | ಉನ್ನತ ಗಿರಿವಾಸ ಚೆನ್ನಕೇಶವರಾಯನ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s