Shree Devi : Paalisamma Paalise Devi….

 || ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ಪಾಲಿಸಮ್ಮಾ | ಪಾಲಿಸೆ ದೇವಿ | ಪಾಲಿಸಬೇಕಂಬಾ | ಪಾರಿಜಾತವನು ||ಪ||

ನೀಲವೇಣಿ | ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಿ | ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಣಿ |
ವಾರಿಜನಾಭನ | ಮೋಹದ ರಾಣಿ | ನಿನ್ನ ವಾಲೆ ದುರುವಿನ ಮೇಲೆ | ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ||೧||

ದುಷ್ಟದೈತ್ಯರ | ವಧೆಯ ಮಾಡಿದಳೆ | ಸಿಟ್ಟಿಲಿ ಮಹಿಷನ ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದಳೆ |
ಭಕ್ತರ ಕರೆದು | ಅಭಯವನು ನೀಡಿದಳೆ | ಚಂಡಿಕೆ ದಯಮಾಡು | ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಾ ||೨||

ಕರಿಯ ಕಾನಿನೊಳು ತಾ ನೆಲೆಸಿ | ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯೊಳಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿ |
ಲಿಂಗರೂಪವ | ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ | ಚಂಡಿಕೆ ದಯಮಾಡು | ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಾ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s